[Διεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί]
[Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτισμός]
[Υπουργεία Πολιτισμού]
[Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις]


Διεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί

Διεθνές Κέντρο για την Μελέτη της Διατήρησης και Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ICCROM)
Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Χώρων (ICOMOS)
Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) - Ελληνική Επιτροπή
ICAMT- International Committee for Architecture and Museum Techniques
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO)

Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτισμός

Ευρωπαϊκή 'Ενωση
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
EUNIC online | The network of European Union cultural relations institutes
Poliglotti4.eu

^

Υπουργεία Πολιτισμού

Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνών της Αυστραλίας
Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Πολιτισμού του Βελγίου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Αυστρίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Ισπανίας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Υπουργείο Τουρισμού και Πολιτισμού της Μάλτας
Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Πολιτισμού της Ισλανδίας
Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ιαπωνίας
Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Πολιτισμού της Φινλανδίας
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστήμης της Ολλανδίας
Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνιών της Γαλλίας
Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας της Αργεντινής
Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας της Ουγγαρίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Δανίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Εσθονίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Τσεχίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Νορβηγίας
Υπουργείο Πολιτισμού της Πορτογαλίας
Υπουργείο Πολιτισμού του Λουξεμβούργου
Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού του Ηνωμένου Βασιλείου
Υπουργείο Τεχνών και Πολιτισμού της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας

^

Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

Δημόσιοι οργανισμοί και φορείς από τον κόμβο της Ελληνικής Κυβέρνησης