Πρόεδρος: Δημήτριος Δεληπέτρος
Email:

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα
Τηλ: +30 210 37 22 500
Fax: +30 210 32 42 684

URL: http://www.tap.gr
Email: info@tap.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.