Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι:
α) Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα διατήρησης, προστασίας, ανάδειξης, οργάνωσης, διαμόρφωσης και διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ.Χ. έως και το 1830, καθώς και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων μετά το 1830, σε συνεργασία με λοιπές συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
β) Ο συντονισμός αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

Προϊστάμενος:
Χούλια - Καπελώνη Σουζάνα
Email:

Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:
Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων
Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών
Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων
Βιβλιογραφία:
Ajimastu Μ. - Potamianou (επιμ.), Arte y Culto despues de Bizancio, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1995.
Albani J.(ed.), Dez Glanz des Himmels. Sakrale Schatze aus byzantinischen Sammlungen und Museen Griechenlands, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Papanikola-Bakirchi D., Albani J. (επιμ.), Aspectos de la Vida Cotidiana en Byzancio, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2002.
Αλμπάνη Τζ.- Βιταλιώτης Ι. (επιμ.), Iεροτελεστία και Πίστη. Βυζαντινή Τέχνη και Θεία Λειτουργία, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1999.
Αλμπάνη Τζ.(επιμ), Ο Περίπλους των Εικόνων. Κέρκυρα, 14ος - 18ος αιώνας, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1994.
Ευαγγελάτου Μ., Παπασταύρου Ε. , Σκώττη Τ.-Π. (επιμ.), Το Βυζάντιο ως Οικουμένη, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Ευγενίδου Δ., Στα ίχνη της βυζαντινής Αθήνας, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 2001.
Καλαμαρά Π., Μέξια Α. (επιμ.), Η Πολιτεία του Μυστρά, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Τριποσκούφη A, Τσιτούρη A. (επιμ.), Ενετοί και Ιωαννίτες Ιππότες. Δίκτυα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής (Πειραματική ενέργεια ARCHI-MED), Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
The Byzantine world of water, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1999.
Στα ίχνη του Βυζαντίου.Μουσεία και Συλλογές, Υπουργείο Πολιτισμού, 2000.
Περί υδάτων. Το νερό στο Βυζάντιο, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000.
Ταξίδι στο χρόνο, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000.
Mobility and Exchange of Educators for Training, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000.
Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
The Greek Script/Die Griechiesche Schrift, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Επιγραφικό Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Τεκμηρίωση δικτύων οχυρωματικής - Χάρτης κινδύνων - Πολιτιστικές διαδρομές στο διαδίκτυο (Πειραματική ενέργεια ARCHI-MED),, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Δοκίμιο για την Οχυρωτική στο Βυζάντιο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Επταπύργιο, Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Ψηφίδες του Βυζαντίου, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Φωτογραφικές μεταμορφώσεις, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Μυζηθράς. Παιχνίδι σε μια καστροπολιτεία (επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι), Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 2001.
Η Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2002.
Μια ματιά στις αγορές του κόσμου, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2002.
Καπνικαρέα, ένα μνημείο στο κέντρο της αγοράς, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2003.
Στα πανηγύρια του Βυζαντίου (επιτραπέζιο εκπαιδευτικό παιχνίδι), Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2003.
Ημερολόγια, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Η Ελληνική γραφή, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Επιγραφικό Μουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2000.
Τα μυστικά ενός μνημείου, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1999.
Πολύπτυχο φυλλάδιο για το Κάστρο της Μονεμβασίας, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 1999.
Βυζαντινά Μουσεία και Συλλογές στην Ελλάδα, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1997 επανέκδοση 1999.
Ταξίδια στις βυζαντινές θάλασσες, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1997 επανεκδόσεις 1998, 2001.
Πολύπτυχα φυλλάδια Βυζαντινού Μουσείου Ιωαννίνων, 1995.
Στον κόσμο των βυζαντινών χειρογράφων, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1995.
Πολύπτυχο φυλλάδιο Μουσείου Αντιβουνιώτισσας, 1994.
Ώρες Βυζαντίου. Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο. Αθήνα-θεσσαλονίκη- Μυστράς, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 2001.
Η Μονή Καισαριανής, Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1992.
Byzance, Entre l' Orient et l' Occident, ΙCOM/Ελληνικό Τμήμα, Υπουργείο Πολιτισμού, Αθήνα, 1993.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2643, +30 213 132 2641
Φαξ: +30 210 82.01.404

Email: dbmm@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Λατομείο ερυθρού ταινάριου λίθου
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αγία Βαρβάρα στο Σκουτάρι
Αρεόπολη
Οικία με συνεχόμενο πύργο στον Πύρριχος
Πύργος Πικουλάκη
Πύρριχος
Άγιος Ιωάννης στο Γουλά Βάθειας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.