Προϊστάμενος:
Κουντούρη Ελένη
Email:

Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:
Τμήμα Αρχείου Μνημείων
Τμήμα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων
Τμήμα Δημοσιευμάτων
Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
Έντυπο Επικοινωνίας
Έντυπο Επικοινωνίας
Έντυπο Παρατηρήσεων-Σχολίων Δημόσιας Διαβούλευσης «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού»
Επαναπροκήρυξη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Α
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Β
Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού - Μέρος Γ

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 11, 105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33.58.000
Φαξ: +30 210 33.58.191

URL: http://nam.culture.gr
Email: deam@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.