Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των Διευθύνσεων, Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται σε αυτήν. Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Επίσης, λειτουργεί Γραφείο Γενικού Διευθυντή, το οποίο είναι αρμόδιο για την γραμματειακή υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή.

Προϊστάμενος:
Γατοπούλου Ευγενία
Email:

Υπαγόμενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων

Υπαγόμενες Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πλ. Καρύτση 12, 105 61 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3242206, +30 210 3233495
Φαξ: +30 210 3233237

Email: gdamte@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.