Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για τη φιλοξενία αντιπροσωπειών και επίσημων επισκεπτών στα πλαίσια των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, για θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα εθιμοτυπίας, για τις σχέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού με τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και για την οργάνωση κάθε σχετικής εκδήλωσης.


Υπάγεται: Υπουργός

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΠΟΤ

-2131322441: ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

-2131322366: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΥΠΗΣ

-2131322777 ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΠΑΦΑΛΗ
-2131322325 ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΠΑΦΑΛΗ

-2131322326 ΒΙΚΥ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

-2131322371 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΛΤΕΚΗ

-2131322319 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.