Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλικών Σπουδών, είναι Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ (είναι ένα από τα έξι Ινστιτούτα που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα) με έδρα το Βόλο και χωρική αρμοδιότητα ολόκληρη τη Θεσσαλία και τις Βόρειες Σποράδες σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΠΔ 191/2003 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού" (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).
Λειτουργεί σε άμεση και διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές, Περιφερειακές και λοιπές Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, και το αντικείμενό του είναι καθαρά επιστημονικό και διαχρονικό: το έργο του αφορά στην επιστημονική έρευνα, μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικού υλικού. Στόχος του είναι να ενισχύσει και να διευρύνει την έρευνα και τη μελέτη στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και κυρίως να προωθήσει την δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών και συνόλων ευρημάτων (corpora μνημείων). Το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και με άλλους επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα της Θεσσαλίας, της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, με σκοπό την εκπόνηση κοινών επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Στα χρόνια της λειτουργίας του (από το 2003) έχει αναπτύξει εκδοτική δραστηριότητα (βλ. δραστηριότητα υπηρεσίας), έχει οργανώσει τη βιβλιοθήκη με 2.300 τόμους, έχει οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα, πολιτιστική δραστηριότητα (διαλέξεις – σεμινάρια - συνέδρια – ημερίδες κ.α.) ενώ έχει πραγματοποιήσει συστηματικές ανασκαφικές έρευνες και συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.


Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.00-15.00
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.00-15.00
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.