Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγεται η έρευνα για τις μεθόδους και την καταλληλότητα των υλικών συντήρησης καθώς και των αποτελεσμάτων τους επί των αρχαίων. Παράλληλα, η αρχαιομετρική έρευνα και μελέτη έργων από τις συλλογές του Μουσείου (σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού) έχει δώσει αποτελέσματα σημαντικά για την κατανόηση του τρόπου κατασκευής, λειτουργίας, προέλευσης ή χρονολόγησης των αρχαίων. Στα πρόσφατα προγράμματα περιλαμβάνονται η μελέτη των χρυσών κοσμημάτων του Νεολιθικού Θησαυρού και του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.


Υπάγεται: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.