Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Υπουργού συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία προς ενημέρωση του Υπουργού, εισηγείται προς αυτόν, επιμελείται της αλληλογραφίας του και οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα άλλα Υπουργεία και γενικότερα τη διοίκηση, καθώς και με το κοινό.

Προϊστάμενος:

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 213 132 2648, +30 213 132 2649, +30 213 132 2654
Φαξ: +30 210 82 01 405

Email: minoff@culture.gr
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.