Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Πληροφόρησης του Κοινού είναι αρμόδιο για την πληροφόρηση των πολιτών ως προς τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες των Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού και για τη χορήγηση κάθε είδους πληροφοριακού υλικού (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής).


Υπάγεται: Γενικός Γραμματέας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.