Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Σύφωνα με το ισχύον Π.Δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού"
οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μουσείων είναι:
α) Η εναρμόνιση του έργου και των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για θέματα, που αφορούν στην ίδρυση, λειτουργία των Αρχαιολογικών Μουσείων, καθώς και στη φύλαξη και προστασία των ευρισκομένων σε αυτά πολιτιστικών αγαθών.
β) Η προώθηση σύγχρονων μουσειολογικών και μουσειογραφικών αντιλήψεων και η πρακτική εφαρμογή τους.
γ) Ο συντονισμός της επικοινωνιακής πολιτικής ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της επισκεψιμότητας των Μουσείων και η συμμετοχή των πολιτών σε πολιτιστικά δρώμενα.
Η Διεύθυνση Μουσείων έχοντας στην εποπτεία της το σύνολο των αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών, δημόσιων και μη, της χώρας, στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εθνικής μουσειακής πολιτικής, με σαφείς άξονες και στρατηγικές, που θα διέπει την ίδρυση και την εν γένει λειτουργία τους. Στις αρμοδιότητές της εμπίπτουν θέματα που άπτονται της τεκμηρίωσης, προστασίας, φύλαξης και διαχείρισης των συλλογών των μουσείων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό και παιδευτικό ρόλο των τελευταίων (εκθέσεις-επανεκθέσεις αρχαιοτήτων σε αυτά, παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, δραστηριότητες και εκδηλώσεις, άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, π.χ. πωλητήρια, αναψυκτήρια κ.λπ.). Η εποπτεία των μη δημόσιων αρχαιολογικών μουσείων, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικών συλλογών, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων ή η συμμετοχή σ’ αυτές, μέσω δανεισμού αρχαίων, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, αλλά και η ασφάλεια των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αποτελούν σημαντικές πτυχές του έργου της Διεύθυνσης.

Προϊστάμενος:
Χούλια - Καπελώνη Σουζάνα
Email:

Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών
Τμήμα Εκθέσεων και Μουσειολογικής Έρευνας
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τμήμα Φύλαξης και Ασφάλειας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Protocole d'accord: République Française Ministère de la Culture et de la Communication, Direction des Musées de France, Musée national des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée et République Hellénique Ministère de la Culture, Direction générale des Antiquités et du Patrimoine
Αίτηση χορήγησης άδειας σχεδίασης σε καλλιτέχνες (Αρχείο doc)
Αίτηση χορήγησης άδειας σχεδίασης σε καλλιτέχνες (Αρχείο pdf)
Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας φωτογράφησης και χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book)
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο doc)
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο pdf)
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο doc)
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο pdf)
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book) (Αρχείο doc)
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book) (Αρχείο pdf)
Οδηγίες για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
Πρωτόκολλο συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος με το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας
Ωράριο Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Μουσείων σε ισχύ 2016-2017

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα
Τηλ: +30 210 33.21.707
Φαξ: +30 210 38.01.840

Email: dm@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.