Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν. Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και λειτουργεί Γραφείο Γενικού Διευθυντή, το οποίο είναι αρμόδιο για την γραμματειακή υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή.

Προϊστάμενος:
Κωστάκης Μάριος
Email:

Υπαγόμενες Κεντρικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Σύγχρονης Δημιουργίας
Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων
Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201776
Φαξ: +30 210 8201780

Email: gdsp@culture.gr
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.