Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τον Άγιο Νικόλαο και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Λασιθίου.
Στην Εφορεία απασχολείται τόσο στην έδρα της Εφορείας, όσο και στα Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων: επιστημονικό, διοικητικό, φυλακτικό, τεχνικό, καθαριότητας. Η Υπηρεσία έχει ως βασικό στόχο την εύρεση, προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές που εποπτεύει. Τα παραπάνω γίνονται σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού του ΥΠΠΟ, του Π.Δ. 16/1980, του Αρχαιολογικού Νόμου (2830/2002) και των Αποφάσεων του ΥΠΠΟ.
Οι αρχαιότητες αποκαλύπτονται με επιφανειακές έρευνες και ανασκαφές. Οι σημαντικές από αρχαιολογικής άποψης περιοχές κηρύσσονται και οριοθετούνται. Κατόπιν κάθε επέμβαση σε αυτές εγκρίνεται και εποπτεύεται από την Υπηρεσία μας. Οι αρχαιότητες προστατεύονται με περίφραξη, καθαρισμούς, στερεώσεις, και με φύλαξη, ενώ τα ευρήματα συντηρούνται, καταγράφονται και φυλάσσονται/ εκτίθενται. Η ανάδειξη συνίσταται σε μελέτη, δημοσίευση, οργάνωση εκθέσεων και έκδοση οδηγών.
Η Εφορεία απαντά μεταξύ άλλων σε αιτήσεις ιδιωτών και φορέων, όσον αφορά τις επεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με τις αποφάσεις που διέπουν κάθε συγκεκριμένο χώρο και κυρίως σύμφωνα με τον Αρχαιολογικό Νόμο. Οι Αποφάσεις λαμβάνονται μετά από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων ή του ΥΠΠΟ. Η Εφορεία, εποπτεύει τους αρχαιολογικούς χώρους, απαγορεύει τις βλαπτικές για το πολιτισμικό περιβάλλον επεμβάσεις, συντηρεί και βελτιώνει την καλή εικόνα του χώρου και σε συνεργασία με φορείς συνεισφέρει ενεργά και υπεύθυνα στην προσπάθεια να διασωθεί ο εξαιρετικός πολιτισμικός πλούτος της περιοχής.

Αντικείμενα Αρμοδιότητας της Εφορείας :
Oι αρχαιότητες έρχονται στο φώς με επιφανειακές έρευνες και ανασκαφές τριών ειδών: δοκιμαστικές, σωστικές και συστηματικές και με τη συνεργασία του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας. Οι ανασκαφικές έρευνες διεξάγονται είτε από την Εφορεία, είτε από Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές με την εποπτεία μας ή σε συνεργασία του ΥΠΠΟ με Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές ή Επιστημονικά Ιδρύματα.
Για τις σημαντικές από αρχαιολογικής άποψης περιοχές με ευρεία διασπορά αρχαιοτήτων προτείνεται η κήρυξη και οριοθέτηση και ορισμένες από αυτές χωρίζονται σε Ζώνες Προστασίας και τίθενται περιορισμοί στις χρήσεις γης και όροι δόμησης με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων, αφού κάθε κατασκευή ή έργο εντός των ορίων των ελεγχόμενων χώρων εγκρίνεται και εποπτεύεται από την Υπηρεσία μας.
Στα πλαίσια της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων το έργο περιλαμβάνει ακόμη στερέωση των αρχιτεκτονικών στοιχείων, περίφραξη, καθαρισμό, κατασκευές κτισμάτων εξυπηρέτησης των επισκεπτών, απαλλοτρίωση όπου κρίνεται απαραίτητο. Μετά τη συντήρησή τους τα κινητά ευρήματα καταγράφονται, φωτογραφίζονται, αρχειοθετούνται, μελετώνται και δημοσιεύονται σε έγκυρες επιστημονικές εκδόσεις. Τα σημαντικότερα εκτίθενται στα Μουσεία της Εφορείας, όπου συχνά γίνονται επανεκθετικές εργασίες και οργανώνονται περιοδικές εκθέσεις. Σε συνεργασία με το ΥΠΠΟ εκδίδονται οδηγοί, τόσο για τα Μουσεία όσο και για τους επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, όπου τοποθετούνται πινακίδες σήμανσης καθώς και εποπτικό υλικό. Επιπλέον, και παράλληλα με τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων, δίνεται μέριμνα στην περίφραξη, καθαρισμό, κατασκευή κτισμάτων εξυπηρέτησης επισκεπτών.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Davaras C., Guide to Cretan Antiquities, Εκδόσεις Επτάλοφος, Κρήτη, χ.χ..
Αποστολάκου Στ., Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Αγίου Νικολάου, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αγιος Νικόλαος, χ.χ..
Αποστολάκου Στ., Το ανάκτορο Μαλίων, το εργαστήριο του σφραγιδογλύφου και η Μινωική σφραγιδογλυφία, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κρήτη.
Δαβάρας Κ., Μάλια- Μονή Κεράς-Οροπέδιο Λασιθίου-Σπήλαιο Ψυχρού, Εκδόσεις Ηannibal, Κρήτη.
Δαβάρας Κ., Το ανάκτορο της Ζάκρου, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κρήτη, χ.χ..
Δαβάρας Κ., Μουσείον Αγίου Νικολάου, Εκδόσεις Ηannibal, Αγιος Νικόλαος.
Δαβάρας Κ., Αρχαιολογικός χώρος Γουρνιών, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κρήτη.
Δαβάρας Κ., Ανατολική Κρήτη, Εκδόσεις Ηannibal, Κρήτη.
Δαβάρος Κ., Το ανάκτορο των Μαλίων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κρήτη, χ.χ..
Ζωγραφάκη Β., Δρήρος, Δήμος Νεάπολης, Κρήτη.
Ηλιόπουλου Θ., Αρχαιολογικός Χώρος Γουρνιών, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Κρήτη, χ.χ..
Παπαδάκη Ν., Ιεράπετρα, η Νύμφη του Λιβυκού, Δήμος Ιεράπετρας, Ιεράπετρα.
Παπαδάκη Ν., Σητεία, η πατρίδα του Μύσωνα και του Κορνάρου, Δήμος Σητείας, Σητεία.
Παπαδάκη Ν., Γλυπτά από την αρχαία Ιεράπυτνα, Μορφωτική Στέγη Ιεράπετρας, Ιεράπετρα.
Παπαδάκη Ν.Π., Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Σητεία, χ.χ..

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
-Βεβαίωση για θέση ακινήτου: Aίτηση ενδιαφερομένου και απόσπασμα χάρτη κλ 1:5000 με σημειωμένη τη θέση του
-Επεμβάσεις άλλου είδους - Οικοδομική άδεια: Aίτηση και δικαιολογητικά ανάλογα με τον αρχαιολογικό χώρο, ΤΣΜΑΚ (Γνωμοδότηση) ή ΥΠΠΟ (Απόφαση)
-'Αδεια ελευθέρας εισόδου σε Μουσεία/Αρχαιολογικούς Χώρους
-Έγκριση, επανέγκριση διάθεσης βιβλίου/ οδηγού σε Μουσεία/Αρχαιολογικούς Χώρους της Εφορείας
-Αίτηση μελών Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, Ελλήνων και ξένων μελετητών για έγκριση ανασκαφής-μελέτης-δημοσίευσης-δειγματοληψίας
-Αίτηση-βεβαίωση θέσης ακινήτου
-Αποζημίωση λόγω στέρησης χρήσης αγρού
-Αίτηση /έγκριση χορήγησης αμοιβής για υπόδειξη αρχαιολογικού χώρου ή παράδοση αρχαιοτήτων
-Αίτηση /έγκριση κατοχής αρχαιοτήτων
-Αίτηση /έγκριση (ή μη) περίφραξης/ ανέγερσης οικοδομής / καλλιέργειας/ αιολικών πάρκων/ λατομείων εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας / διάνοιξης ή βελτίωσης δρόμων / χωροθέτησης ή τελικής έγκρισης μεγαλύτερου μεγέθους εγκαταστάσεων
-Αίτηση /έγκριση φωτογράφησης / κινηματογράφησης
-Πρόσληψη προσωπικού

Ωράριο λειτουργίας
Θερινό (ΔΕ-ΠΑ): 07:00-14:30
Χειμερινό (ΔΕ-ΠΑ): 07:00-14:30
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικός Χώρος Παλαικάστρου
Βασιλική Ιεράπετρας
Γουρνιά
Ζάκρος
Κουφονήσι
Λατώ
Μόχλος
Παλαίκαστρο
Πετράς
Τρυπητός
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Δικταίον άντρον
Ελλειψοειδής οικία Χαμεζίου
Μινωική έπαυλη Μακρύ Γιαλού
Μινωικός τάφος Αχλαδίων
Ναός Άρη - Αφροδίτης Λενικών
Ρωμαϊκή έπαυλη Μακρύ Γιαλού
Σπήλαιο Ψυχρού
Συγκρότημα κτιρίων Αγίας Φωτιάς Σητείας
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογική Συλλογή Νεαπόλεως
Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας
Συλλογή Μύρτου Ιεράπετρας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.