Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Κατερίνη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Πιερίας.
Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, καθώς και με την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Πύδνα
Αγ. Δημήτριος (θέση Σπάθες)
Αρχαιολογικός χώρος Αλυκών Κίτρους
Δίον
Κορινός
Λείβηθρα
Νεολιθικός οικισμός Μακρυγιάλου
Όλυμπος
Πλαταμώνας (αρχαίο Ηράκλειο)
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαίο θέατρο Δίου
Έπαυλη του Διονύσου
Ιερό Δήμητρας
Ιερό Ίσιδας
Ιερό Ολυμπίου Διός
Μακεδονικοί Τάφοι Κορινού (τύμβοι Α και Β)
Μεγάλες θέρμες Δίου
Νεκρόπολη Δίου
Πόλη Δίου
Ρωμαϊκό θέατρο Δίου
Τείχη Δίου
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.