Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Αιανή και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών.
Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, καθώς και με την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αιανή
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Δημόσιο κτήριο με δεξαμενή
Θαλαμωτός τάφος Α΄ Αιανής
Θαλαμωτός τάφος Β΄ Αιανής
Μακεδονικός Τάφος Πύργων
Μακεδονικός τάφος Σπηλιάς
Οικία με τα πιθάρια
Οικία με τις αγνύθες
Οικία με τις σκάλες
Οικία των μεγάλων δόμων
Στωικό κτήριο
Τάφος-Ηρώο στην Κοζάνη
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογική Συλλογή Γρεβενών
Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.