Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 17η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τα Γρεβενά και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. Είναι νεοσύστατη, ιδρύθηκε το 2006 και κύριο έργο της είναι η προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στους ανωτέρω Νομούς, που ανάγονται στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους.

Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με την διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, την ανάδειξη αρχαιοτήτων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης η Υπηρεσία εφαρμόζει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η προετοιμασία και η εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων υπόκειται στην αρμοδιότητα των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων και του ΚΑΣ καθώς και η εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.

Τα αντικείμενα αρμοδιότητας της 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι τα ακόλουθα :

-Η διεξαγωγή επιφανειακών και ανασκαφικών ερευνών
-Η εποπτεία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αρμοδιότητας της
-Η συντήρηση, αποθήκευση και φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων
-Ο έλεγχος ανασκαφικών και οικοδομικών εργασιών και η χορήγηση άδειας σχετικά μ’ αυτές
-Η κήρυξη αρχαιολογικών χώρων και η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας σε όσους από αυτούς κρίνεται αναγκαίο
-Η γνωμοδότηση σχετικά με άδειες κινηματογράφησης, φωτογράφισης κλπ. σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και άδειες πώλησης οδηγών, βιβλίων, καρτών και διαφανειών από τα πωλητήρια του ΤΑΠ
-Η γνωμοδότηση σχετικά με άδειες μελέτης αρχαιολογικού υλικού ή λήψης δειγμάτων από μελετητές
-Η εισήγηση αρχαιολογικών θεμάτων στο Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο καθώς και στις Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό συμβούλιο
-Η χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία σε εκπαιδευτικούς
-Η προκήρυξη θέσεων εργασίας και αποτελέσματα διαγωνισμών
-Η παροχή πληροφοριών για ενέργειες ή δικαιολογητικά που απαιτούνται για διατηρητέα κτίσματα, κατοχή αρχαίων ή άλλων πολιτιστικών αγαθών
-Η αναστήλωση- στερέωση και αποκατάσταση μνημείων ή διατηρητέων κτισμάτων
-Η ανακοίνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος
-Η μέριμνα λειτουργίας εκκλησιαστικών μουσείων
-Η εξέταση εκκλησιαστικού και θρησκευτικού χαρακτήρα εν γένει ακινήτων υπό χαρακτηρισμό

Οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικής σημασίας στο Νομό Γρεβενών είναι κυρίως ναοί, μοναστήρια και γεφύρια και είναι τα εξής:

1. Ασκηταριό Οσίου Νικάνορα Ζάβορδας, 2. ΙΜ Οσίου Νικάνορα Ζάβορδας, 3.ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου Κνίδης, 4.ΙΝ Ευαγγελισμού Θεοτόκου Βουνάσιας, 5.ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου Σαμαρίνας, 6.ΙΝ Αγ.Νικολάου Σαρακίνας, 7.Επισκοπικός Ναός Σισανίου, 8.ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου Σπηλαίου,9.ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου Τορνικίου, 10.Γεφύρι Αζίζ-Αγά Τρικώμου , 11.ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου Τρικοκκιάς(Νουμπινίτσας), 12.ΙΝ Αγ. Παρασκευής Παλαιοχωρίου, 13.ΙΝ Αγ. Νικολάου Περιβόλι, 14.ΙΝ Αγ. Νικολάου Διπόρου, 15.Γεφύρια Γρεβενών

Οι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικής σημασίας στο Νομό Κοζάνης είναι κυρίως ναοί,μοναστήρια και γεφύρια και είναι τα εξής:
1.Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγ.Παρασκευής,2.ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου Αιανής, 3.ΙΝ Αγ. Μηνά Βελβεντού, 4. ΙΝ Αγ. Νικολάου Βελβεντο, 5.ΙΝ Αγ. Τριάδας Βυθού, 6.ΙΝ Μεταμόρφωσης Δρυόβουνου, 7.Κάστρο Σερβίων, 8. ΙΝ Αγ. Αναργύρων Σερβίων, 9.ΙΝ Αγ.Αχιλλείου Πενταλόφου, 10.ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου Τριγωνικού,11.ΙΝ Αγ. Θεοδώρων Σερβίων, 12.Βασιλική Κατηχουμένων Σερβίων, 13.Αρχοντικά Σιάτιστας και Κοζάνης.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
-Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης εικόνων, κινηματογραφήσεως,φωτογραφίσεως και μελέτης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
-Ελεύθερη και μειωμένη είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
-Προκηρύξεις θέσεων εργασίας και αποτελέσματα διαγωνισμών
-Έκδοση Κάρτας πολιτισμού
-Δικαιολογητικά που απαιτούνται για διατηρητέα κτίσματα ή κατοχή αρχαίων ή άλλων πολιτιστικών αγαθών
-Έντυπο εξαγωγής συγχρόνων έργων τέχνης στο εξωτερικό


Ωράριο λειτουργίας
Θερινό (ΔΕ-ΠΑ): 7.30-15.00
Χειμερινό (ΔΕ-ΠΑ): 7.30-15.00
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Αιανής
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία Βελβεντού
Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος
Ιερά Μονή Οσίου Νικάνορος, Ζάβορδας
Σέρβια
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχοντικό Μαλιόγκα στη Σιάτιστα
Αρχοντικό Μαλιόγκα στη Σιάτιστα Κοζάνης
Βασιλική των Κατηχουμένων Σερβίων
Γέφυρα Αλατόπετρας ή Πρόσβορου
Γέφυρα Κάστρου
Γέφυρα Μόρφης ή Πετρογέφυρο
Γέφυρα Πορτίτσας
Επισκοπείο-Μητρόπολη στο Ν.Κοζάνης
Επισκοπικός Ναός Σισανίου
Ιερά Μονή Κοίμησης Θεοτόκου Τορνικίου Γρεβενών
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στον Ταξιάρχη Γρεβενών
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Τσοτυλίου Kοζάνης
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Μαυραναίων στο Νομό Γρεβενών
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κνίδης
Ιερός Ναός Παναγίας Αιανής
Κάστρο Σερβίων Κοζάνης
Μονή Αγίας Τριάδας Βυθού
Μονή Ευαγγελισμού Παναγίας Μπουνάσιας
Μονή Κοίμησης Θεοτόκου
Μονή Κοίμησης Θεοτόκου Τορνικίου
Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Ναός Αγίας Παρασκευής
Ναός Αγίου Μηνά Βελβεντού
Ναός Αγίου Νικολάου Βελβεντού
Ναός Αγίου Νικολάου Διπόρου
Ναός Αγίου Νικολάου Σαρακήνας
Ναός Αγίου Νικολάου στο Περιβόλι
Ναός Αγίων Αναργύρων Σερβίων
Ναός Αγίων Θεοδώρων Σερβίων
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Αιανής
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Διλόφου
Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου Νουμπενίτσας
Παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Παρασκευής
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογική Συλλογή Αιανής
Εκκλησιαστικό Μουσείο Σιάτιστας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.