Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 27η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα το Βαθύ και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο Νομό Σάμου.
Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με την διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την προστασία, την ανάδειξη αρχαιοτήτων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, τη συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, την προετοιμασία και την εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Μνημείων και την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.
Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρου Πυθαγορείου
Αρχαιολογικός Χώρος Κάστρου στο "Ποτάμι" Καρλοβάσου
Κάστρο και ναοί στο "Ποτάμι" στο Καρλόβασι Σάμου
Κάστρο και παλαιοχριστιανική βασιλική Μηλιωπού
Παλαιοχριστιανικά μνημεία Πυθαγορίου
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Κάστρο Κοσκινά
Μονή Οσίας Θεοκτίστης και Παρεκκλήσιο Θεοσκέπαστης
Ναός Αγίας Ειρήνης Κάμπου
Ναός Αγίου Νικολάου στο "Ποτάμι"
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο "Ποτάμι"
Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο
Πύργος Σαρακίνη
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Μουσείο Πύργου Λυκούργου Λογοθέτη
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.