Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας -Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης λειτουργεί σύμφωνα με το Ν.Δ 17/1974 (ΦΕΚ 236 Α΄2-9-1974)
Ο ρόλος του Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής -Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης είναι:
Α. Η Διάσωση των Εθνικών Θησαυρών της Χώρας σε καιρό πολέμου.
Β. Η Οργάνωση και Λειτουργεία επί 24ώρου βάσεως των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περίπτωση πολέμου.
Γ. Η Οργάνωση μεταφορά και ανάπτυξη των Κυβερνητικών Κλιμακίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατάρτιση , αναμόρφωση-προσαρμογή και υλοποίηση απόρρητων σχεδίων.
Κατάρτιση Προϋπολογισμού Αμυντικών Δαπανών για την υλοποίηση των απόρρητων σχεδίων.
Παρακολούθηση έλεγχος και έγκριση τον Τοπικών Σχεδίων ΠΣΕΑ
Πραγματοποίηση Ασκήσεων ετοιμότητας σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.
Αναστολές κατάταξης προσωπικού.
Εκπαίδευση Υπαλλήλων σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.
Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων για το χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού.
Οργάνωση και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε καιρό πολέμου
Οργάνωση των Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων (Δ.Α.Ι).

Προϊστάμενος:
Χατζή Δέσποινα
Email:

Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πλ. Καρύτση 11, 105 61 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 32 37 798, +30 210 33 13 669
Φαξ: +30 210 32 27 659

Email: tpapsea@culture.gr
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.