Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Αθήνα και στην αρμοδιότητά της εμπίπτει η περιοχή της Περιφερείας Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητος των Α΄, Γ΄ και ΚΣΤ΄ Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εφορείας είναι ο Νόμος 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" και γενικότερα οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους.

Η Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διενεργεί έλεγχο των εκσκαφών, σωστικές ανασκαφές, συντήρηση, καταγραφή, φύλαξη και προβολή των ευρημάτων που έρχονται στο φως στις περιοχές ευθύνης της. Επίσης είναι υπεύθυνη για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων καθώς και των μουσείων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Αιτήσεις για φωτογράφιση - κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία αρμοδιότητας Β' Ε.Π.Κ.Α.
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αμφιάρειο Ωρωπού
Αρχαιολογικός χώρος Διονύσου
Αρχαιολογικός χώρος Ηετιώνειας
Αρχαιολογικός χώρος Ικαρίου Αττικής
Βραυρώνα
Θορικός
Ιερό Αθηνάς
Ιερό Ποσειδώνος στο Σούνιο
Μαραθώνας, Μπρεξίζα: Ιερό των Αιγυπτίων Θεών
Ραμνούς
Σούριζα (Δρυμός) Λαυρεωτικής
Φρούριο
Φρούριο Φυλής
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών
Θολωτός τάφος
Θολωτός τάφος Αχαρνών
Θολωτός Τάφος των Αχαρνών
Ιερό Ταυροπόλου Αρτέμιδος (Λούτσα)
Κτήριο στον Αρχαιολογικό χώρο της Οινόης
Ναός Αρτέμιδος
Οχύρωση στη θέση Πλάσι
Πώρινη γέφυρα
Στοά
Τύμβος Μαραθώνα
Υδραγωγείο-υδατογέφυρα στην Αλσούπολη
Υδραγωγείο-υδατογέφυρα στην Ελευθερούπολη
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών
Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς
Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας
Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα
Αρχαιολογικό Μουσείο Ωρωπού
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.