Περιγραφή - Αρμοδιότητες

- Η Ζ' ΕΠΚΑ έχει ως έδρα της την Ολυμπία και αρμοδιότητα που εκτείνεται στο νομό Ηλείας.

- Το έργο της Εφορείας είναι η διάσωση των αρχαιοτήτων (σωστικές ανασκαφές), η καταγραφή, συντήρηση και τεκμηρίωσή τους, η φύλαξη των αρχαίων και η έκθεσή τους στα Μουσεία, η κήρυξη αρχαιολογικών χώρων, η προστασία και προβολή των αρχαίων καθώς και η ανάδειξη νέων μνημείων και χώρων.
Παράλληλα υπάρχει το διοικητικό έργο για την εξυπηρέτηση του πολίτη, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

- Η Εφορεία εφαρμόζει τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νομού 3028|2002 "Περί της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς" καθώς και τα Π.Δ και τις εγκυκλίους του ΥΠΠΟ που αφορούν στη σωστή εφαρμογή του Νομού.

- Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ολυμπιάδας 2004 η Εφορεία είχε το τεράστιο έργο της ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας και της επανέκθεσης αρχαίων σε τέσσερα Μουσεία.

Αρμοδιότητα της Εφορείας είναι η προβολή - ανάδειξη-προστασία και φύλαξη των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων οργανωμένων και μη που υπάγονται στην εποπτεία της. Επίσης, η προβολή-φύλαξη-έκθεση και τεκμηρίωση (φωτογράφιση, σχεδίαση, καταγραφή) των αρχαίων που βρίσκονται τα εκθεσιακά προγράμματα των Μουσείων Ολυμπίας (Παλαιό και Νέο), Ήλιδας, Πύργου καθώς και η ανάδειξη των σημαντικότερων αρχαιολογικών χώρων της Ηλείας.


Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Επικουρίου Απόλλωνος, Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος: Περιήγηση στο χώρο και στο χρόνο, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2001.
Η. Ανδρέου - Ι. Ανδρέου, Ήλις - Η πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2004.
Κ. Τσάκος, Ολυμπία - Οδηγός των μουσείων και των μνημείων, Έσπερος, 2005.
Μ. Κόμβου, Ολυμπία, ΑΔΑΜ, 2005.
Ν. Γιαλούρης, Αρχαία Ήλις - Το Λίκνο των Ολυμπιακών Αγώνων, ΑΔΑΜ, 1996.
Ν. Καλτσάς, Ολυμπία, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2004.
Ξ. Αραπογιάννη, Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνος Βασσών, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2002.
Ξ. Αραπογιάννη, Ολυμπία - Η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, ΜΙΛΗΤΟΣ, Αθήνα, 2004.
Ολ. Βικάτου, Η Αρχαία Ολυμπία - Ο Αρχαιολογικός χώρος και τα Μουσεία, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 2006.
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αγία Τριάδα
Αγορά αρχαίας Ήλιδος
Ακρόπολη Πλατιάνας
Αλίφειρα
Αρχαία Φειά
Αρχαία Φιγαλεία
Βάσσες
Βρεστό
Δάφνη
Επιτάλιο
Ήλιδα
Κάτω Σαμικό
Λέπρεο
Ολυμπία
Φιγάλεια
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αγορά Αρχαίας Ήλιδας
Αρχαίο γυμνάσιο Ολυμπίας
Αρχαίο στάδιο Ολυμπίας
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου
Βουλευτήριο Ολυμπίας
Βωμός της Ήρας στην Ολυμπία
Βωμός του Δία στην Ολυμπία
Ελληνικά λουτρά Ολυμπίας
Εργαστήριο του Φειδία
Ζάνες
Ηρώο Ολυμπίας
Θέατρο Αρχαίας Ήλιδας
Θεηκολεών
Θέρμες Κλαδέου
Θέρμες Κρονίου
Θέρμες Λεωνιδαίου
Θησαυροί της Ολυμπίας
Ιππόδρομος Ολυμπίας
Λεωνιδαίο
Μητρώον
Ναός Αθηνάς
Ναός Αθηνάς και Διός Σωτήρος στην αρχαία Φιγάλεια
Ναός Αθηνάς στο Πρασιδάκι
Ναός Ασκληπιού
Ναός Δήμητρας
Ναός Επικούριου Απόλλωνα
Ναός στο Μάζι Σκιλλουντίας
Ναός της Αρτέμιδος Ορθασίας
Ναός της Αφροδίτης
Ναός της Ήρας στην Ολυμπία
Ναός του Δία στην Ολυμπία
Ναόσχημοι τάφοι
Νότια Στοά Ολυμπίας
Νοτιοανατολικό κτήριο της Ολυμπίας
Νυμφαίο Ολυμπίας
Ξενώνες της Ολυμπίας
Οικία του Νέρωνα - Ανατολικές Θέρμες
Παλαιό Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας
Παλαίστρα Ολυμπίας
Πελόπιο
Προϊστορικό κτήριο Ολυμπίας
Πρυτανείο Ολυμπίας
Στοά της Ηχούς
Φιλιππείο
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας
Μουσείο της Ιστορίας των Aνασκαφών της Ολυμπίας
ΣΠΑΠ, Συνεδριακό και Εκθεσιακό Κέντρο Ολυμπίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.