Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η ΙΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης.
Η αρμοδιότητά της εκτείνεται γεωγραφικά στο Νομό Μαγνησίας με έδρα τον Βόλο και ο ρόλος της είναι η διάσωση, η ανάδειξη, η μελέτη και η προβολή των αρχαιοτήτων από την προϊστορία μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Διενεργεί αυτοψίες, ελέγχους και αρχαιολογικές ανασκαφές σωστικού και συστηματικού χαρακτήρα, πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες που αφορούν τις αρχαιότητες από την απώτερη προϊστορία μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους, συντηρεί και φυλάσσει τα αρχαία αντικείμενα - ευρήματα.
Επίσης, στις αρμοδιότητές της Εφορείας είναι η λειτουργία των Αρχαιολογικών Μουσείων του Βόλου και του Αλμυρού καθώς και η εποπτεία και λειτουργία των Αρχαιολογικών Χώρων με κυριότερους τους δύο επισκέψιμους νεολιθικούς οικισμούς στο Σέσκλο και στο Διμήνι.
Τέλος, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ανάδειξη και προβολή των αρχαιοτήτων, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και περιοδικές εκθέσεις.


Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Ενημερωτικό έντυπο Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Βόλος, 2000.
Ενημερωτικό έντυπο Σέσκλου, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Βόλος, 2000.
Ενημερωτικό έντυπο Διμηνίου, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Βόλος, 2000.
Ντοκυμαντέρ με θέμα "Νεολιθικός Πολιτισμός", Βόλος, 2000.
Ελληνιστική κεραμεική από τη Θεσσαλία, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Βόλος, 2000.
CD-Rom με θέμα "Νεολιθικός Πολιτισμός" (υπό κατασκευή), ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Βόλος, 2000.
Info kiosks για την Αρχαία πόλη στο λόφο της Γορίτσας, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Βόλος, 2000.
Ενημερωτικό έντυπο αρχαίας Δημητριάδος, ΥΠΠΟ/ΤΑΠ, Βόλος, 2000.
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικός Χώρος Αερινού
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Γόριτσα
Αρχαιολογικός Χώρος Συκεών
Αρχαιολογικός Χώρος Φθιώτιδες Θήβες
Δημητριάδα
Διμήνι
Σέσκλο
Φεραί
Φθιώτιδες Θήβες
Άλος
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ανάκτορο Δημητριάδας
Θέατρο, στην αρχαία Δημητριάδα
Θολωτός τάφος "Λαμιόσπιτο" Διμηνίου
Θολωτός τάφος "Τούμπα" Διμηνίου
Μέγαρο νεολιθικής εποχής στο Σέσκλο
Μυκηναϊκό Ανάκτορο Διμηνίου
Ναός Θαυλίου Διός στις αρχαίες Φερές
Οικία Ν (οικία Νηπίου)
Οικία "του Κεραμέα" στο Σέσκλο
Ρωμαϊκός τάφος Ξυνόβρυσης, νομού Μαγνησίας
Τάφος Αγ. Θεοδώρων.
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.