Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς.

Τα αντικείμενα αρμοδιότητάς της είναι τα ακόλουθα:
- Διοικητικό έργο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εφορείας.
- Έλεγχος εκσκαφικών / οικοδομικών αδειών.
- Εποπτεία και διεξαγωγή ανασκαφών σε οικόπεδα ιδιωτών και σε έργα του Δημόσιου Τομέα, της Νομαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Καταγραφή και συντήρηση αρχαίων ευρημάτων.
- Εντοπισμός και προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
- Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και αναστήλωση μνημείων.
- Καταγραφή και έλεγχος ιδιωτικών συλλογών.
- Δράσεις που αφορούν την προβολή των αρχαιοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
- Παροχή διευκολύνσεων σε Έλληνες και ξένους επιστήμονες.
- Οργάνωση περιοδικών και μόνιμων εκθέσεων.
- Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
-Συνεργασία με ελληνικά και ξένα ιδρύματα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο).
- Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάδειξη και διαμόρφωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων (Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», ΠΕΠ).


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
1. Για ομαδικές άδειες ελευθέρας εισόδου στα μουσεία και στους χώρους της Εφορείας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο ΥΠΠΟ.
2. Οι προσωπικές άδειες ελευθέρας εισόδου εκδίδονται από την ΙΣΤ' ΕΠΚΑ.
3. Για οικοδομικές άδειες εκσκαφών των τριών νομών αρμοδιότητας της ΙΣΤ' ΕΠΚΑ οι αιτήσεις κατατίθενται ως εξής: για το Ν. Κιλκίς στην ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, για το Ν. Θεσσαλονίκης στην 9η Ε.Β.Α. και για το Ν. Χαλκιδικής κατά περίπτωση στην ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ ή στη 10η ΕΒΑ.
4. Για λατομικές και μεταλλευτικές άδειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Νομαρχίες.
5. Για άδειες κινηματογράφησης και φωτογράφησης οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ.
6. Για άδειες δημοσίευσης αρχαιολογικού υλικού και εξυπηρέτησης ελλήνων και ξένων ερευνητών οι αιτήσεις κατατίθενται στην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ.
7. Η δήλωση αρχαιολογικής συλλογής, κατοχής ή παράδοση μεμονωμένων ευρημάτων ή συνόλων κατατίθεται στην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ.
8. Οι αιτήσεις για αμοιβές παράδοσης αρχαίων αντικειμένων κατατίθενται στην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ.
9. Η δήλωση κατοχής ανιχνευτή μετάλλων γίνεται στο ΥΠΠΟ, ενώ για τη χρήση ανιχνευτή μετάλλων η αίτηση κατατίθεται στην ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ.
10. Οι αιτήσεις για άδεια εξαγωγής έργων τέχνης κατατίθενται στην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ.
11. Οι αιτήσεις για άδεια λειτουργίας καταστήματος κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους κατατίθενται στην ΙΣΤ' ΕΠΚΑ.
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αξιοχώρι
Απολλωνία
Ασπροβάλτα
'Ασπρος
Βρασνά
Ευρωπός
Λιμνότοπος
Μεταλλικό
Πλαγιάρι
Ποντοηράκλεια
Αίνεια
Ακρόπολη πόλης Σταγείρων
'Ανω Απόστολοι
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαία Θεσσαλονίκη
Αρχαίοι οικισμοί Νέας Φιλαδέλφειας
Άφυτις
Γαλεριανό Συγκρότημα
Δερβένι
Ευρωπός
Ιερό Διονύσου και Νυμφών (Ιερό Άμμωνα Δία)
Ιερό Ποσειδίου
Ίωρον
Κεντρική κτιριακή ενότητα (Γαλεριανό συγκρότημα)
Λουτρά (Γαλεριανό συγκρότημα)
Μένδη
Μεσημέρι
Μεσημεριανή Τούμπα
Νεκρόπολη Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης
Νεκρόπολη Δερβενίου
Νεκρόπολη Σίνδου
Νεκροταφεία Πόλης Απολλωνίας
Νεκροταφείο Γυναικόκαστρου
Νεκροταφείο Τράπεζας Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης
Νεολιθικός οικισμός Θέρμης
Όλυνθος
Οχύρωση πόλης Σταγείρων
Παλαιό Γυναικόκαστρο
Πόλη Απολλωνίας
Ποσείδι
Ποτίδαια
Στάγειρα
Συγκρότημα χώρων (Νέα Ρόδα)
Τορώνη
Τούμπα Θεσσαλονίκης
Τράπεζα Θέρμης
Τράπεζα Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης
Τρίλοφος: Α - Σαραλίκα
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Άκανθος
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αγροικία Ασπροβάλτας
Αρχαϊκό Ιερό πόλης Σταγείρων
Αψίδα Γαλερίου
Βασιλική (Γαλεριανό συγκρότημα)
Ελαιοτριβείο Βρασνών
Ηρώο του Παλατιανού
Θαλαμωτός τάφος Καλινδοίων
Κιβωτιόσχημος Τάφος Ι Δερβενίου
Κλασικό Τείχος Νέας Καλλικράτειας
Κρηναίο οικοδόμημα (Ιερό Άμμωνα Δία)
Κρυπτή στοά-Καταστήματα Ρωμαϊκής Αγοράς
Λουτρό (Ιερό Άμμωνα Δία)
Λουτρό Ρωμαϊκής Αγοράς
Μακεδονικός τάφος Αγίας Παρασκευής
Μακεδονικός τάφος Αγίου Αθανασίου
Μακεδονικός Τάφος Απολλωνίας
Μακεδονικός Τάφος Μακρίδη Μπέη
Μακεδονικός τάφος Ποτίδαιας
Μακεδονικός τάφος Φοίνικα
Ναΐσκος (Νέα Ρόδα)
Ναός / Τελεστήριο (Νέα Ρόδα)
Ναός Απόλλωνα Ήλιου
Ναός Άμμωνα Δία
Νομισματοκοπείο Ρωμαϊκής Αγοράς
Οκτάγωνο (Γαλεριανό συγκρότημα)
Πλατεία-Στοές Ρωμαϊκής Αγοράς
Στοά πόλης Σταγείρων
Συγκρότημα Σεβαστείου (Αρχαία Καλίνδοια)
τείχος πόλης Σταγείρων
Υδραλέτης (Ιερό Άμμωνα Δία)
Υστεροαρχαϊκός ναός (κέντρο Θεσσαλονίκης)
Φρουριακό Συγκρότημα Βρασνών
Ωδείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης
Άκανθος - Μνημειακός ναός
Άκανθος - Οικοδόμημα
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς
Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.