Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Έδεσσα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Πέλλης και Ημαθίας. Ιδρύθηκε το 1973 και κύριο έργο της είναι η προστασία, προβολή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων στους ανωτέρω Νομούς, που ανάγονται στους προϊστορικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Στις κύριες δραστηριότητες της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων περιλαμβάνεται η διεξαγωγή σωστικών και συστηματικών ανασκαφών, η διενέργεια αυτοψιών για αρχαιολογικούς σκοπούς, η εποπτεία και η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, η εποπτεία και η συντήρηση των υπαρχόντων αρχαιολογικών μουσείων αλλά και η ίδρυση νέων, η συντήρηση και φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, η διοργάνωση εκθέσεων και επιστημονικών ημερίδων, η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Εφορεία επιτελεί σύνθετο αρχαιολογικό έργο, επιστημονικής και ταυτόχρονα διοικητικής φύσεως, που αποσκοπεί αφ' ενός στην καλύτερη γνώση, διάσωση και ανάδειξη της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς και αφ' ετέρου σε μία στενότερη και κατά το δυνατόν βιωματικής σχέσης του πολίτη μ' αυτήν.

Τα αντικείμενα αρμοδιότητας της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι τα ακόλουθα:
- Η διεξαγωγή επιφανειακών και ανασκαφικών ερευνών
- Η εποπτεία πανεπιστημιακών ανασκαφών και λοιπών ερευνών
- Η εποπτεία αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αρμοδιότητάς της
- Η συντήρηση, αποθήκευση και φύλαξη των αρχαιολογικών ευρημάτων
- Ο έλεγχος ανασκαφικών και οικοδομικών εργασιών και η χορήγηση άδειας σχετικά μ' αυτές
- Η κήρυξη αρχαιολογικών χώρων και η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας σ' όσους απ' αυτούς κρίνεται αναγκαίο
- Η γνωμοδότηση σχετικά με άδειες κινηματογράφησης, φωτογράφισης κλπ. σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και άδειες πώλησης οδηγών, βιβλίων, καρτών και διαφανειών από τα πωλητήρια του ΤΑΠ
- Η γνωμοδότηση σχετικά με άδειες μελέτης αρχαιολογικού υλικού ή λήψης δειγμάτων από μελετητές
- Η εισήγηση αρχαιολογικών θεμάτων στο Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο καθώς και στις Διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για εξέταση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
- Η χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία σε εκπαιδευτικούς.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αιγές
Αρχαιολογικός Χώρος Λευκαδίων
Αρχοντικό Γιαννιτσών
Κωνστάντια
Μίεζα
Νεκροταφείο των τύμβων, Αίγαι
Νυμφαίο - Σχολή Αριστοτέλους
Πέλλα
Άλωρος
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ανάκτορο Αιγών
Θέατρο Κοπανού Ημαθίας
Ιερά Πέλλας
Μακεδονικός Τάφος Γ στην Πέλλα
Μακεδονικός Τάφος Δ στην Πέλλα
Μακεδονικός τάφος Λύσωνος και Καλλικλέους
Μακεδονικός τάφος της Κρίσεως
Μακεδονικός τάφος του Kinch
Μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων
Ο τάφος με τους ελεύθερους κίονες
Οικίες αρχαίας Πέλλας
"Τάφος της Περσεφόνης"
Τάφος του Αλεξάνδρου Δ’
Τάφος του Φιλίππου Β
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας
Μουσείο βασιλικών τάφων Αιγών
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.