Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα την Αθήνα και στην αρμοδιότητά της εμπίπτουν η Ακρόπολη, η Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά, η Βιβλιοθήκη του Αδριανού, οι λόφοι του Φιλοπάππου, της Πνύκας και του Αστεροσκοπείου, ο χώρος επί του οποίου ανεγείρεται το Μουσείο Ακροπόλεως, όπως αυτό ορίζεται από τις αντίστοιχες οικοδομικές γραμμές των οδών Διον. Αρεοπαγίτου, Μητσαίων, Χατζηχρήστου και Μακρυγιάννη, καθώς και τη ζώνη που περικλείεται από τις οδούς Διον. Αρεοπαγίτου, Γαριβάλδη, Μουσών, Παναιτωλίου, Αρακύνθου, Μιρτσιέφσκι, Βουτιέ, Γκίκα Ανταίου, Απολλωνίου, Ακταίου, Ακάμαντος, Αποστόλου Παύλου, Κήπου Θησείου, Αδριανού, Άρεως, Πανδρόσου, Αιόλου, Αδριανού, Λυσικράτους και Βύρωνος. Είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων συντήρησης, αναστήλωσης και αποκατάστασης μνημείων καθώς και έργων διαμόρφωσης στους αρχαιολογικούς χώρους της δικαιοδοσίας της, τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στους αρχαιολογικούς χώρους και το περιβάλλον τους, την έρρυθμη λειτουργία των μουσείων της και τη διαχείριση των μουσειακών αντικειμένων και γενικά για την εκπόνηση του επιστημονικού και διοικητικού έργου που απαιτείται για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της περιφερείας της.

Οι δραστηριότητες της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως επιμερίζονται κατά τομέα ως εξής :
- Αρχαιολογικοί χώροι :
α) εργασίες υποδομής για την έρρυθμη λειτουργία και τη βελτίωση της εικόνας των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων.
β) εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης των μνημείων του Βράχου της Ακρόπολης σε συνεργασία με την ΥΣΜΑ.
γ) Πρόγραμμα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Βόρειας και Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως - Λόφων Φιλοπάππου (Μουσείου), Πνύκας και Νυμφών - Αρχαίας Αγοράς και Αρείου Πάγου - Ρωμαϊκής Αγοράς και Βιβλιοθήκης Αδριανού - πεζοδρόμησης Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου (αποψιλώσεις, καθαρισμοί, στερεωτικές επεμβάσεις, συντηρήσεις, διαμορφώσεις) με στόχο την αποκατάσταση της αρχαίας τοπογραφίας και την ανάδειξη των μνημείων και του αρχαίου οδικού δικτύου.
δ) Διαμόρφωση και αποκατάσταση της αρχαίας οδού των Τριπόδων και των χορηγικών μνημείων της Πλατείας Λυσικράτους
ε) εποπτεία αρχαιολογικών εργασιών εκτελουμένων από άλλο φορέα (συστηματική ανασκαφή στην Αρχαία Αγορά από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, ανασκαφή Πανεπιστημίου Αθηνών στον χώρο του Διογενείου στην Πλάκα).
- Λειτουργία Μουσείων Ακροπόλεως - Αρχαίας Αγοράς - Π. & Α. Κανελλοπούλου: εργασίες συντήρησης, επανέκθεσης, βελτίωση ενημερωτικού υλικού, εκπαιδευτικά προγράμματα, CD-ROM. Εργαστήριο εκμαγείων στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως.
-Σωστικές ανασκαφές στο οικόπεδο Μακρυγιάννη για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως και σε οικόπεδα στην περιοχή της Πλάκας και του Θησείου.
-Αυτοψίες, εγκρίσεις και εποπτεία οικοδομικών εργασιών στις περιοχές Πλάκας και Θησείου.
-Τοπογραφική τεκμηρίωση αρχαιολογικών εργασιών: αποτυπώσεις αρχαιοτήτων, σύνταξη αρχαιολογικού χάρτη, οριοθέτηση κηρύξεων και ζωνών, τήρηση αρχείου σχεδίων και χαρτών.
-Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση μνημείων: Προγράμματα ΦΕΙΔΙΑΣ (Μουσείο Ακροπόλεως) και ΠΟΛΕΜΩΝ (Εθνικό Αρχείο Μνημείων).
-Χορήγηση αδειών μελέτης αρχαιολογικού υλικού, φωτογράφισης, κινηματογράφησης, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.
-Τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και έλεγχος χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που ευρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα της Α΄ ΕΠΚΑ.
-Δημοσιοποίηση του επιστημονικού έργου της Εφορείας.
Η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως δραστηριοποιείται στους χώρους ευθύνης της βάσει του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και της αρχαιολογικης νομοθεσίας Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" και Κ.Ν. 5351/1932 "Περί αρχαιοτήτων".

Η Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟ αρμόδια για τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης (Υ.Α. Φ01/12970/503/25.2.1983, ΦΕΚ 387/Β/5.7.1983) , μεριμνά για την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων της δικαιοδοσίας της εν γένει και ειδικότερα στα πλαίσια των προγραμμάτων Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας και Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακροπόλεως. Στον χώρο του Βράχου της Ακρόπολης η Α΄ ΕΠΚΑ συνεργάζεται με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως και την Υπηρεςία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, στο χώρο της Νότιας Κλιτύος με την Επιτροπή Θεάτρου και Ιερού Διονύσου και Ασκληπιείου Νότιας Κλιτύος Ακροπόλεως καθώς επίσης με την Επιτροπή Στερέωσης, Αναστήλωσης και Ανάδειξης του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και της Στοάς του Ευμένους. Κατά τη διεκπεραίωση των υποθέςεων η Α΄ ΕΠΚΑ συνεργάζεται με την Κεντρική Υπηρεςία του ΥΠΠΟ, κυρίως με τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων καθώς επίσης με τις συναρμόδιες για την Αθήνα Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Νεωτέρων Μνημείων, και Παραπέμπει τα θέματα μείζονος σημασίας στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, κατ΄ εφαρμογή των αρχαιολογικών διατάξεων.

Τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Εφορείας είναι τα παρακάτω:
- Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων συντήρησης, στερέωσης, αποκατάστασης ή αναστήλωσης μνημείων και διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων στο λόφο της Ακρόπολης, την Αρχαία Αγορά και τον Άρειο Πάγο, στη Ρωμαϊκή Αγορά και τη Βιβλιοθήκη Αδριανού, στους λόφους Μουσείου, Πνύκας και Νυμφών και στην περιοχή της Πλάκας .
- Η φύλαξη και έρρυθμη λειτουργία των επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.
- Η διαχείριση των εκθεμάτων των Μουσείων Ακροπόλεως, Αρχαίας Αγοράς, Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και του Κέντρου Μελετών Ακροπόλεως καθώς επίσης των αρχαιολογικών συλλογών σε ειδικούς χώρους (συντήρηση, κατασκευή εκμαγείων, μετακινήσεις, επανεκθέσεις, καταγραφή, ταξινόμηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση).
- Η προβολή των αρχαιοτήτων μέσω εποπτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
- Η ανασκαφική έρευνα στους αρχαιολογικούς χώρους, οι σωστικές ανασκαφές στο χώρο του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως και σε οικόπεδα στις περιοχές της Πλάκας και του Θησείου, η επιφανειακή έρευνα και οι δοκιμαστικές τομές χώρων προς οικοδόμηση ως και ο έλεγχος λιθοδομών υπό επισκευή, για τον εντοπισμό, αποκάλυψη και διατήρηση των αρχαιοτήτων.
- Η παντοειδής τεκμηρίωση των αρχαιολογικών εργασιών, η μελέτη και δημοσίευση των πορισμάτων της έρευνας.
- Οι κηρύξεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και η θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας τους.
- Η εποπτεία αρχαιολογικών εργασιών εκτελουμένων από τρίτους (συστηματική ανασκαφή Αρχαίας Αγοράς από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, ανασκαφή Πανεπιστημίου Αθηνών στον χώρο του Διογενείου στην Πλάκα).
- Η χορήγηση αδειών οικοδόμησης σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, μελέτης αρχαιολογικού υλικού, φωτογράφισης, κινηματογράφησης, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ελευθέρας εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.
- Η μέριμνα περί των ακινήτων ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού, που ευρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα της Α΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Η Ακρόπολη των Αθηνών, Αθήνα.
Τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ακροπόλεως, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, υπό έκδοση.

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Έντυπες αιτήσεις που διατίθενται από τη Γραμματεία της Α΄ ΕΠΚΑ:
α)Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου για πρόσκαιρη απασχόληση (Α.Σ.Ε.Π.) και για πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού, μετά από δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης
β)Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Φωτογράφισης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
γ)Αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Κινηματογράφησης-Βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους
δ)Αίτηση για την χορήγηση Άδειας Δημοσίευσης Εικόνων Αρχαιολογικού Περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση.
-Τα τέλη Φωτογράφισης, Κινηματογράφησης - Βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλευση και εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα καθορίζονται από το ΦΕΚ 620/Β/19.6.1998.
-Οι ημέρες ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους, Αρχαιολογικές Συλλογές και Μνημεία και ο καθορισμός των επισκεπτών που δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένο εισιτήριο ή δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο Ελεύθερης Εισόδου, 3ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης (μετά από αίτησή τους συνοδευόμενη από τεκμήριο της ιδιότητάς τους και φωτογραφία), περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 445/Β/13.6.1996 και 1011/Β/14.11.1997.
-Οι εγκρίσεις οικοδομικών εργασιών σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από πλήρες τοπογραφικό, αρχιτεκτονική μελέτη (σε περίπτωση επισκευής ή προσθήκης απαιτείται επιπλέον αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης), τεχνική έκθεση και φωτογραφίες, εις 2πλούν (ΦΕΚ 861/Β/10.12.1986)
-Πληροφορίες περί των αρχαιολογικών δεσμεύσεων που ισχύουν για συγκεκριμένο ακίνητο ή περιοχή καθώς και οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για συμβολαιογραφικές πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων (Ν. 2242/94), χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου και, σε περίπτωση περιοχής εκτός σχεδίου, απόσπασμα χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε κλίμακα 1:5000, όπου θα εμφαίνεται ακριβώς η θέση του ακινήτου.
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ακρόπολη Αθηνών
Αρχαία Αγορά Αθηνών - Άρειος Πάγος
Βιβλιοθήκη Αδριανού
Βόρεια κλιτύς Ακροπόλεως
Δυτικοί λόφοι Αθηνών
Νότια Κλιτύς Ακροπόλεως Αθηνών
Πνύκα
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Χαλκουργεία
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αγορανομείο
Αρχαίος ναός της Αθηνάς
Ασκληπιείο
Βάθρο του Αγρίππα
Βεσπασιανές Ρωμαϊκής Αγοράς
Βουλευτήριο Αρχαίας Αγοράς
Βραυρώνιο
Γυμνάσιο ή «Ανάκτορο των Γιγάντων»
Ερέχθειο
Θέατρο Διονύσου Ελευθερέως
Θόλος Αρχαίας Αγοράς
Ιερά Σπήλαια Πανός Διός Απόλλωνα Υπακραίου
Ιερό Αφροδίτης και Έρωτα
Ιερό Διονύσου Ελευθερέως
Ιερό της Αγλαύρου
Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου ή Σεραφείμ
Κλεψύδρα
Μενδρεσές Αθηνών
Μητρώο
Μνημείο Λυσικράτους
Μνημείο των Επωνύμων Ηρώων
Μνημείο Φιλοπάππου
Μυκηναϊκή Κρήνη
Ναός Απόλλωνος Πατρώου
Ναός Ηφαίστου
Ναός Ηφαίστου (Θησείο)
Ναός της Αθηνάς Νίκης
Ναός της Ρώμης και του Αυγούστου
Ναός των Αγίων Αποστόλων
Οδός των Παναθηναίων
Οι φιλοσοφικές σχολές και η Οικία Ω
Παρθενώνας
Προπύλαια
Πύλη Beule
Στοά Αττάλου
Στοά Ελευθερίου Διός
Στοά Ευμένους
Τείχος της Ακρόπολης
Φετιχιέ τζαμί
Χαλκοθήκη
Χορηγικό Μνημείο του Θρασύλλου
Χορηγικό Μνημείο του Νικία
Ωδείο Ηρώδου Αττικού
Ωδείο του Αγρίππα
Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογική Έκθεση στο σταθμό ΜΕΤΡΟ "Ακρόπολις"
Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.