Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Λαρίσης και Μαγνησίας. Ιδρύθηκε το 1970 και τα χρονικά όρια που καλύπτει η δράση της είναι από τους παλαιοχριστιανικούς ως τους μεταβυζαντινούς χρόνους και την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Στο πεδίο δράσης της εντάσσονται κτίσματα κοσμικά και λατρευτικά, έργα οχυρωματικά και δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και κινητά μνημεία των αντίστοιχων περιόδων.
Το πεδίο αρμοδιοτήτων της καθορίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 16/1980 "Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΕ στις περιφερειακές Υπηρεσίες του" και τις διατάξεις του Ν 3028/2002 "για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".

Στις αρμοδιότητες της 7ης Ε.Β.Α. εντάσσονται α) εντοπισμοί μνημείων β) καταγραφές μνημείων και κινητών αντικειμένων γ) ανασκαφικές έρευνες δ) αναστηλωτικές εργασίες ε) εργασίες ανάδειξης μνημείων και χώρων στ) εργασίες συντήρησης κινητών και ακινήτων μνημείων ζ) σύσταση νέων Μουσείων και Συλλογών η) διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων θ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ι) διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ια) διοργάνωση συνεδρίων.

Επίσης στις δραστηριότητες της Εφορείας εντάσσονται γενικότερα η προστασία των μνημείων και η εφαρμογή της αρχαιολογικής νομοθεσίας καθώς και η πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Θεσσαλικά Ψηφιδωτά, Θεσσαλία, Χ.Χ.
'Αγραφα ('Ενωση Αγράφιώτικων Χωριών Ν. Καρδίτσας), Καρδίτσα, Χ.Χ.
Το Μπεζεστένι και οι Αγορές της Λάρισας απο τα αρχαία έως τα νεότερα χρόνια, Λάρισα, 2001.

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Ωράριο λειτουργίας
Θερινό (ΔΕ-ΠΑ): 7.30-15.00
Χειμερινό (ΔΕ-ΠΑ): 7.30-15.00


Πληροφορίες περί δικαιολογητικών που απαιτούνται για
1) χορήγηση αδείας χωροθετήσεως οικοπέδου εκτός αρχαιολογικού χώρου
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη
β) Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν
2) χορήγηση αδείας χωροθετήσεως οικοπέδου εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου ή ζώνης Β προστασίας
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη
β) πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη εις πενταπλούν
3) χορήγηση αδείας χωροθετήσεως έργου
α) Αίτηση του φορέα ή αναδόχου
β) τοπογραφικό διάγραμμα έργου εις διπλούν σε χάρτη της Γ.Υ.Σ.
4) χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων
α) Αίτηση του κατόχου στην οποία θα αναγράφεται ο τρόπος που περιήλθε στην κατοχή του το αρχαίο (μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομιστεί το αντικείμενο στην Εφορεία για φωτογράφιση και καταγραφή)
5) χορήγηση αδείας κινηματογραφήσεως ή φωτογραφήσεως αρχαιολογικών χώρων
α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα δηλώνεται αναλυτικά το θέμα της φωτογραφήσεως ή κινηματογραφήσεως
β) Στην περίπτωση που το υλικό της κινηματογράφησης κατά την προβολή του θα συνοδεύεται από λόγο, θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση το σχετικό κείμενο
γ) Μετά τη χορήγηση της σχετικής εγκρίσεως ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει παράβολο καταβολής των δικαιωμάτων υπέρ του ΤΑΠΑ εφόσον αυτό απαιτείται
6) χορήγηση αδείας μελέτης και φωτογραφήσεως Αίτηση ενδιαφερομένου στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια και αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης και φωτογραφήσεως και ο σκοπός της μελέτης
7) έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
α) Αίτηση ενδιαφερομένου
β) Δυο πρόσφατες φωτογραφίες
γ) Πιστοποιητικό ή αποδεικτικό τίτλου ή ιδιότητας
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικός χώρος Μηλέας
Αρχαιολογικός Χώρος Νέας Αγχιάλου
Ιερά Μονή Αγίου Λαυρεντίου
Κάστρο Βελίκας
Κάστρο Βόλου
Παλαιοχριστιανικές Φθιώτιδες Θήβαι
Φρούριο Λάρισας
Άζωρος
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς
Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης Δολίχης
Μονή Ευαγγελίστριας Δαπόντε
Μονή Ευαγγελίστριας Σκιάθου
Μονή Κανάλων
Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας
Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου
Ναός Αγίου Νικολάου Καναλίων
Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Αετόλοφος Αγιάς
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.