Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας.

Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με την διατήρηση, προστασία και φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη συντήρηση, την ανάδειξη αρχαιοτήτων και νεώτερων θρησκευτικών μνημείων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου, τη συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση, αναστήλωση, ανάδειξη και διαμόρφωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης της, που ανήκουν στο κράτος, την προετοιμασία και την εισήγηση όλων των αρχαιολογικών θεμάτων στα αρμόδια Τοπικά Συμβούλια Μνημείων και την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.

Το προσωπικό της μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.30-15.30
Χειμερινό: (ΔΕ-ΠΑ) 07.30-15.30
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Κάστρο Πλαταμώνα
Μεσοβυζαντινή Επισκοπή Κίτρους
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αχειροποίητος
Λευκός Πύργος
Μονή Λατόμου
Ναός Αγίας Σοφίας
Ναός Αγίου Δημητρίου
Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού
Ναός Αγίου Παντελεήμονα, Θεσσαλονίκη
Ναός Αγίων Αποστόλων, Θεσσαλονίκη
Παναγία των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη
Ροτόντα, Θεσσαλονίκη
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Κρύπτη Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.