Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και συστήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 941/1977 (ΠΔ 941/15-10-77/αρ. Φύλλου 320/Α/17-10-77 ΦΕΚ, "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών"), όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 191/2003 (ΠΔ 191/10-6-03/ αρ. Φύλλου 146/Α/13-6-03 ΦΕΚ, "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού"), του ΥΠΠΟ. Η έδρα της Υπηρεσίας βρίσκεται στον Πολύγυρο Χαλκιδικής και έχει ως χώρους ευθύνης το Νομό Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος (άρθρο 35 του πρώτου και 43 του δευτέρου διατάγματος).
Στην αρμοδιότητα της Εφορείας ανήκει η αποκάλυψη, φύλαξη και προστασία, καθώς και η συντήρηση, αναστήλωση και μελέτη των αρχαίων της περιοχής ευθύνης της (άρθρο 36 του πρώτου και 45 του δευτέρου διατάγματος).
Για τους παραπάνω λόγους ασκεί τη διοικητική μέριμνα εφαρμογής των νόμων, οι οποίοι διέπουν την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων (Νόμος 3028/2002/αρ. Φύλλου 153/Α/28-6-02 ΦΕΚ, "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς"). Ειδικά τις ενέργειες συντήρησης και προστασίας των αρχαίων στην περιοχή του Αγίου Όρους διέπει ειδικό καθεστώς, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο νόμο 2557/1997/αρ. Φύλλου 271/Α/24-12-97 ΦΕΚ, "Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης" (άρθρο 7), και στο Προεδρικό Διάταγμα 264/1999 (ΠΔ 264/11-10-99/Αρ. Φύλλου 215/Α/19-10-99 ΦΕΚ, "Οργάνωση και εκτέλεση των Έργων συντήρησης στο Άγιον Όρος" του ΥΠΠΟ, και δίνει στην Εφορεία την ευθύνη συντονισμού σχετικά με τις εργασίες στο Άγιον Όρος (άρθρα 2-3 του ανωτέρω Διατάγματος).
Για την εφαρμογή του νόμου και την εκτέλεση των έργων της, η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων συνεργάζεται με όλους τους άλλους φορείς (Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ, ΚΕ.Δ.Α.Κ. του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.

Η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διεξάγει σωστικές και συστηματικές ανασκαφές στο χώρο ευθύνης της, συντάσσει μελέτες και πραγματοποιεί εργασίες στερέωσης και αναστήλωσης μνημείων, καθώς και συντήρησης κειμηλίων και ανασκαφικών ευρημάτων. Εκδίδει επίσης οικοδομικές άδειες (εκσκαφής), διεκπεραιώνει όλες τις τρέχουσες υποθέσεις ιδιωτών που την αφορούν, και οργανώνει μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις κειμηλίων και ευρημάτων ανασκαφών (δημιουργία μουσείων).

Eπισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι και Χώροι Ιστορικής Σημασίας

1. Άγιον Όρος (επισκέψιμος χώρος μετά από συνεννόηση με την Ιερά Κοινότητα).
2. Άγιος Νικόλαος, θέση Πύργος ή Μυτάρι: Ερείπια Μονής Χρυσοκάμαρου.
3. Γαλάτιστα, εντός οικισμού: Βυζαντινός πύργος με υδρόμυλους.
4. Γαλάτιστα, εκτός οικισμού: Μονή Αγίας Αναστασίας.
5. Ιερισσός, θέση Κρούνα: Βυζ. πύργος Κρούνας Μ. Χελανδαρίου.
6. Καλάνδρα, εντός οικισμού: Ενοριακός ναός Κοίμησης της Θεοτόκου.
7. Καλάνδρα, θέση Παναγία: Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου μετοχίου Μ. Χελανδαρίου.
8. Καλλιθέα, θέση Σωλήνας: Παλαιοχριστιανική βασιλική Σωλήνα.
9. Ν. Καλλικράτεια, εκτός οικισμού: Ερείπια παλαιοχριστιανικού λουτρού.
10. Ν. Σίλατα, Βεριά: Οχύρωση, παλαιοχριστιανική και βυζαντινή πόλη της Βρύας.
11. Ν. Φώκαια, θέση Μετοχίου Μ. Αγίου Παύλου: Βυζ. πύργος και μετόχι Μ. Αγίου Παύλου.
12. Ν. Φώκαια, θέση Σάνη: Βυζ. πύργος μετοχίου Μ. Σταυρονικήτα.
13. Νικήτη, θέση Άγιος Γεώργιος: Παλαιοχριστιανική βασιλική Σωφρονίου.
14. Νικήτη, θέση Άγιος Γεώργιος: Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Γεωργίου.
15. Ολυμπιάδα, θέση Λιοτόπι: Αρχαία Στάγειρα και βυζαντινό διατείχισμα.
16. Ουρανούπολη: Πύργος Προσφορίου, Μονή Ζυγού.
17. Παλαιοχώρι, θέση Νέπωσι: Βυζαντινή οχύρωση.
18. Ποτίδαια, εντός οικισμού: Διατείχισμα Κασσανδρείας
19. Στάγειρα, εντός οικισμού: Ενοριακός ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου.
20. Στάγειρα, εκτός οικισμού: Αρχαιολογικός χώρος Σιδηροκαυσίων.
21. Συκιά, εντός οικισμού: Ενοριακός ναός Αγίου Αθανασίου.
22. Συκιά, θέση Αρχαία Τορώνη: Βυζαντινή οχύρωση Ληκύθου και παλαιοχριστιανικές βασιλικές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Ιερά Μονή Σταυρονικήτα, Άγιο Όρος.
Ιερά Μονή Αγίου Παύλου, Άγιο Όρος.
Ιερά Μονή Ξενοφώντος, Άγιο Όρος, 1998.
Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου: παράδοση-ιστορία-τέχνη, τ. Α' και Β', Άγιο Όρος, 1996.
Ιερά Μονή Παντοκράτορος, Άγιο Όρος, χ.χ..

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και το έργο της Εφορείας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της στο www.10eba.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εφορείας να υποβάλλουν ερωτήματα και αιτήσεις προς εξυπηρέτησή τους (δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ηλεκτρονικά έντυπα).
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικός περίπατος Ουρανούπολης
Βυζαντινή οχύρωση Ληκύθου και παλαιοχριστιανικές βασιλικές Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, στη θέση Αρχαία Τορώνη Συκιάς
Βυζαντινή οχύρωση στη θέση Νέπωσι Παλαιοχωρίου
Μετοχιακό συγκρότημα Νέων Φλογητών
Οχύρωση και παλαιοχριστιανική και βυζαντινή πόλη της Βρύας, στα Ν. Σίλατα, στη Βεριά
Σιδηροκαύσια-Στάγειρα
Άγιον Όρος
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βασιλική Σοφρωνίου
Βασιλική του Σωλήνα
Βυζαντινός ναός Πρωτάτου στις Καρυές Αγίου Όρους
Βυζαντινός πύργος και μετόχι Μ. Αγίου Παύλου στη θέση Μετοχίου Μ. Αγίου Παύλου στη Ν. Φώκαια
Βυζαντινός πύργος Κρούνας Μ. Χελανδαρίου στη θέση Κρούνα Ιερισσού
Βυζαντινός Πύργος με υδρόμυλους εντός οικισμού Γαλάτιστας
Βυζαντινός πύργος μετοχίου Μ. Σταυρονικήτα στη θέση Σάνη στη Ν.Φώκαια
Διατείχισμα Κασσάνδρειας
Ενοριακός ναός Αγίου Αθανασίου εντός οικισμού Συκιάς
Ενοριακός ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου εντός οικισμού Σταγείρων
Ενοριακός ναός Κοίμησης της Θεοτόκου εντός οικισμού Καλάνδρας
Ερείπια Μονής Χρυσοκάμαρου στη θέση Πύργος ή Μυτάρι Αγίου Νικολάου
Ερείπια παλαιοχριστιανικού λουτρού εκτός οικισμού Ν. Καλλικράτειας
Κάστρο Τορώνης
Μεσαιωνικός Πύργος Γαλάτιστας
Μεσαιωνικός Πύργος Νέας Φώκαιας
Μεσαιωνικός Πύργος Προσφορίου
Μητροπολιτικός ναός Αγίου Στεφάνου
Μονή Αγίας Αναστασίας εκτός οικισμού Γαλάτιστας
Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας
Μονή Αγίου Παντελεήμονος
Μονή Αγίου Παύλου
Μονή Βατοπεδίου
Μονή Γρηγορίου
Μονή Διονυσίου
Μονή Δοχειαρίου
Μονή Εσφιγμένου
Μονή Ζυγού
Μονή Ζωγράφου
Μονή Ιβήρων
Μονή Καρακάλλου
Μονή Κουτλουμουσίου
Μονή Κωνσταμονίτου
Μονή Μεγίστης Λαύρας
Μονή Ξενοφώντος
Μονή Ξηροποτάμου
Μονή Παντοκράτορος
Μονή Σίμωνος Πέτρας
Μονή Σταυρονικήτα
Μονή Φιλοθέου
Μονή Χελανδαρίου
Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου μετοχίου Μ. Χελανδαρίου στη θέση Παναγίας Καλάνδρας
Ναός Πρωτάτου (Κοίμηση Θεοτόκου)
Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Γεωργίου στη θέση Άγιος Γεώργιος στη Νικήτη
Παλαιοχριστιανική βασιλική Σωλήνα στη θέση Σωλήνας στην Καλλιθέα
Παλαιοχριστιανική βασιλική Σωφρονίου στη θέση Άγιος Γεώργιος στη Νικήτη
Πύργος Ζωγραφου
Πύργος Σταυρονικήτα
Πύργος της Κρούνας
Άγιος Αθανάσιος Συκιάς
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Πύργος Ουρανούπολης
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.