Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης, έχει έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα που εκτείνεται στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλης.

Είναι αρμόδια για τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές αρχαιότητες που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα μ.Χ. Πιο συγκεκριμένα για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων ως εξής α) για τα κοσμικά κτίρια (π.χ. οικίες, αρχοντικά) που χρονολογούνται έως το 1830, β) για τα εκκλησιαστικά κτίσματα που χρονολογούνται ως το 1900. Επίσης είναι αρμόδια για τις εικόνες και τα εκκλησιαστικά κειμήλια (ιερά άμφια, σκεύη, λειτουργικά βιβλία) που χρονολογούνται ως το 1900.
Ασκεί, επίσης, έλεγχο ως προς την ανοικοδόμηση περιοχών που βρίσκονται εντός ή στο άμεσο περιβάλλον αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών διατηρητέων μνημείων καθώς και ως προς οποιαδήποτε επέμβαση και δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο περιβάλλον μνημείων και αρχαιολογικών χώρων ή εντος αυτών και μπορεί να προκαλέσει τόσο αισθητική όσο και ουσιαστική βλάβη.
Ορίζει ζώνες προστασίας, ασκεί τον έλεγχο σε χρήσεις κτιρίων που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον μνημείων ή αποτελούν τα ίδια διατηρητέα μνημεία.

Τα αντικείμενα αρμοδιότητάς της συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1) Προστασία, αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη-προβολή μνημείων, αρχαιολογικών χώρων.
2) Καταγραφή αρχαιοτήτων, εκκλησιαστικών κειμηλίων, φορητών εικόνων, συντήρηση και προστασία αυτών.
3) Οικοδομικός έλεγχος (εκσκαφής θεμελίων, ανέγερσης κτιρίων) στο άμεσο περιβάλλον μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
4) Διεξαγωγή σωστικών ανασκαφών στα πλαίσια έργων κοινής ωφέλειας μικρής και μεγάλης κλίμακας ή ιδιωτικών έργων (ανέγερση οικοδομών) για την καταγραφή, διάσωση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (αρχαιολογικά λείψανα, κινητά και ακίνητα).
5) Διεξαγωγή συστηματικών ανασκαφών σε άγνωστους και μη αρχαιολογικούς χώρους με σκοπό την έρευνα, μελέτη και ανάδειξη τους, ώστε να καταστούν επισκέψιμοι στο κοινό.
6) Χορήγηση αδειών εξαγωγής έργων σύγχρονης τέχνης, ελευθέρας εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, κατοχής εικόνων και κειμηλίων, ανεύρεσης θησαυρού και ότι σχετίζεται με την κυκλοφορία αρχαιοτήτων βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων.
7) Ζητήματα αρχαιοκαπηλείας.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Ευγενίδου Δ. (Γεν. Επιμέλεια), Θεολογίδου Κλ., Παρχαρίδου Μ., Παπακυριακού Χρ.(Κείμενα), Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 2000.
Πέτκος Α., Τα μνημεία της Βέροιας, 4ος - 19ος, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα, 2001.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ. Από την αποκατάσταση στην Έκθεση, Σύλλογος Φίλων Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας, Αθήνα, 2001.
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Παταπίου Βεροίας
Βυζαντινό Κάστρο Χρυσής
Έδεσσα
Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές Σφηκιάς
Ρωμαϊκή Αποικία της Πέλλας
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Μαυσωλείο του Γαζή Εβρενός
Ναός Αγίου Αθανασίου Ημαθίας
Ναός Αγίου Βλασίου
Ναός Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττας Βέροιας
Ναός Ανάστασης του Σωτήρος Χριστού Βέροιας
Ναός Μεγάλου Θεολόγου Βέροιας
Ναός Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας
Ναός Παλαιάς Μητρόπολης Έδεσσας
Ναός της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.