Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με έδρα την Καβάλα αποτελεί μια από τις ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ επιφορτισμένη σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της αρχαιολογικής Νομοθεσίας και προστασίας των αρχαιοτήτων βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων (4ος μ.Χ -1830) στους νομούς Καβάλας, Δράμας και Σερρών. Τέτοια είναι πρωτοχριστιανικοί τάφοι και νεκροταφεία, οικισμοί, οχυρώσεις, κοσμικά και εκκλησιαστικά κτίρια, ναοί, μονές, ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες, τέμπλα, φορητές εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα,χειρόγραφα και παλαιά έντυπα, νομίσματα, αγγεία, χάλκινα αντικείμενα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις διατάξεις της Αρχαιολγικής Νομοθεσίας εμπίπτουν τα πολιτιστικά αγαθά που χρονολογούνται από αρχαιοτάτων χρόνων έως και το 1830.
Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε θέματα σχετικά με την προστασία, φύλαξη, επιστημονική έρευνα, συντήρηση, ανάδειξη και έκθεση στα Μουσεία των αρχαιοτήτων βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, τον προγραμματισμό και εκτέλεση κάθε αρχαιολογικού έργου συντήρησης επισκευής ανάδειξης και διαμόρφωσης βυζαντινών μνημείων και την εν γένει διοικητική μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.
ΥΑ 9405/23-2-1973: είναι η Υπουργική απόφαση με την οποία ιδρύθιηκε η Εφορεία με τη συγκεκριμένη χωρική αρμοδιότητα.
Π.Δ 941/1997: είναι ο Οργανισμός που διέπει τον τρόπο λειτουργίας του ΥΠΠΟ στο σύνολο του.
Νόμος 3028/2002: είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει.
Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ΦΕΚ70/Β/20-01-2004 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.
Π.Δ 191/10-6-2003, ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003: είναι ο ισχύον οργανισμός του ΥΠΠΟ.

Τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Εφορείας όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας διαμοιράζονται σε δυο τομείς
Α. Διοικητικός τομέας που αφορά στη διοικητική μέριμνα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:
Α1. Η χορήγηση αδειών για κάθε είδους οικοδομική, γεωργική, βιοτεχνική εργασία σε γήπεδα που βρίσκονται πλησίων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
Α2. Η χορήγηση συναίνεσης για έκδοση αδείας λατομείων, μεταλλευτικών ερευνών, αιολικών πάρκων, εγκαταστάσεων σταθμών κινητής τηλεφωνίας εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανασκαφής για μη αρχαιολογικό θησαυρό και εν γένει κάθε είδους εργασία για την οποία απαιτείται γνωμάτευση.
Α3. Η χορήγηση αδείας ελευθέρας εισόδου σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, φωτογραφίσεων -κινηματογραφήσεων.
Α4. Η χορήγηση αδείας μελέτης μνημείων και αρχαιλογικών χώρων, η χορήγηση αδείας εξαγωγής αρχαίων και συγχρόνων έργων τέχνης, η χορήγηση αδείας μεταφοράς αρχαίου εντός της χωρικής αρμοδιότητος της Εφορείας.
Α5. Η παραπομπή προς τα Τοπικά Συμβούλια θέματα αρμοδιότητος; της Εφορείας για τα οποία απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου, όπως η χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων, η χορήγηση αμοιβής για παράδοση αρχαίου, η έγκριση αποζημίωσης για στέρηση χρήσης γης, η χορήγηση αδείας πώλησης εντύπων.
Β. Επιστημονικός Τομέας που αφορά στην προστασία, ανάδειξη και μελέτη των αρχαίων και είναι:
Β1. Η εκτέλεση σωστικών ανασκαφών έν όψει εκτελέσεων έργων και οικοδομικών εργασιών σε γήπεδα όπου ανευρίσκονται αρχαιότητες βυζαντινών χρόνων.
Β2. Η αποκάλυψη, συντήρηση, αναστήλωση, έκθεση και η διαχείρηση εν γένει των αρχαιοτήτων βυζαντινών χρόνων.
Β3. Ή επισήμανση, καταγραφή, ανασκαφή και ανάδειξη μη γνωστών μνημείων.
Β4. Η επιστημονική μελέτη και δημοσίευση μελετών σχετικών προς τα μνημεία, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
Β5. Η οργάνωση Συνεδρίων και εκθέσεων για την προβολή των αρχαιοτήτων.


Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιβλιογραφία:
Ζήκος Ν., Οδηγός Χριστιανικής Αμφίπολης, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αμφίπολη, χ.χ..
Μπόνιας Ζ.-Δαδάκη Στ., Θάσος, Θάσος, χ.χ..
Στρατή Α., Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Σέρρες, χ.χ..

Πληροφορίες για τον Πολίτη:
Χορήγηση αδείας για κάθε είδους οικοδομική εργασία.
Αίτηση
Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης εις τετραπλούν προκειμένου για άδεια εκσκαφικών εργασιών
και πλήρης οικοδομική μελέτη προκειμένου για έγκριση ανέγερσης οικοδομής σε ζώνη ελεγχόμενη.

Χορήγηση συναίνεσης για έκδοση αδείας λατομείου αιολικού πάρκου, κ.λ.π
Αίτηση
Τοπογραφικό διάγραμμα εις τριπλούν.

Χορήγηση αδείας ελευθέρας εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
Αίτηση
Βεβαίωση του οικείου φορέα.
Δυο φωτογραφίες.

Χορήγηση αδείας φωτογράφισης-κινηματογράφισης- εκτέλεσης καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
Αίτηση
Σύντομη περιγραφή του σεναρίου προκειμένου περί ταινιών.
Απόδειξη καταβολής του τέλους υπέρ του ΤΑΠ.

Αποζημίωση για στέρηση χρήσης γης.
Αίτηση, τίτλοι ιδιοκτησίας.

Χορήγηση αμοιβής για παράδοση αρχαίου.
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο τρόπος εύρεσης, ο χρόνος και ο τόπος εύρεσης.

Χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίου.
Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο τρόπος κτήσης, η προέλευση.
Φωτογραφίες
Χορήγηση αδείας εξαγωγής αρχαίων και συγχρόνων έργων τέχνης.
Αίτηση
Σύντομη περιγραφή και φωτογραφίες των προς εξαγωγή αντικειμένων.
Ταυτόχρονα προσκομίζονται και τα προς εξαγωγή αντικείμενα για τη σφράγιση τους.

Χορήγηση αδείας πώλησης εντύπων ( βιβλίων, οδηγών διαφανειών, φωτογραφιών)
Αίτηση
Τρία αντίτυπα των προς πώληση αντικειμένων.
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Ακρόπολη Καβάλας
Ανακτορόπολις
Αναστασιούπολις - Περιθεώριον
Αρχαιολογικός Χώρος Αλυκής Θάσου
Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων
Αρχαιολογικός Χώρος Χριστιανικής Αμφιπόλεως
Βυζαντινή Ακρόπολη Σερρών
Παλαιοχριστιανικές βασιλικές Αλυκής
Παλαιοχριστιανική Αμφίπολις
Χρυσόπολις-Ηϊόνα
Μνημεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Έπαυλη Αγγίστας
Ζινζιρλί τζαμί
Μεσαιωνικό υδραγωγείο
Μονή Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Μονή Τιμίου Προδρόμου
Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας
Ναός Αγίου Νικολάου Ελαιώνα
Ναός Παλαιάς Μητρόπολης Σερρών
Ναός Ταξιαρχών Δράμας
Πύργος Απολλωνίας
Πύργος του "Φονιά"
Τέμενος Μεχμέτ Α΄
Τέμενος Μεχμέτ Μπέη, Σέρρες
Μουσεία αρμοδιότητας της Υπηρεσίας
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής
Μουσείο Παλαιάς Μητρόπολης Σερρών
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.