Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχει συσταθεί (ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/ΦΕΚ1620/29.12.2000) ειδική υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σκοπός της υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 2860/2000, δηλαδή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα της διαχείρισης και της εφαρμογής του Ε.Π. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϊστάμενος:
Παναγιώτης Νταής
Email:

Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενικός Γραμματέας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης ΤΚ 10681 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3307601
Φαξ: 210 3307641

URL: http://ep.culture.gr
Email: ydepp@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.