Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου είναι αρμόδιο για:

α)Την ενίσχυση και προώθηση των Ελληνικών Γραμμάτων και την προβολή της Ελληνικής Γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Γραμμάτων καθώς και με την παροχή επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενους οργανισμούς.
β)Την ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή των δημιουργών του βιβλίου και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών του χώρου.
γ)Την αξιολόγηση, αναγνώριση και βράβευση της δημιουργίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας στο χώρο των γραμμάτων και του βιβλίου.
δ)Τη διαχείριση και την ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής (ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ).
ε)Την ενίσχυση εθνικών και διεθνών συνεδρίων για τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τις Επιστήμες.
στ)Την παρακολούθηση και προώθηση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας
ζ)Την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων για την προώθηση και ανάδειξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό του βιβλίου, των Ελληνικών Γραμμάτων και της Ελληνικής Γραμματείας.

Προϊστάμενος:
Παππής Χαρίλαος
Email:

Υπάγεται: Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής

Έγγραφα της Υπηρεσίας:
Δελτίο Συνεδρίου και Σχέδιο Αναλυτικού Προϋπολογισμού
Έντυπο Aίτησης Απονομής Τιμητικής Σύνταξης
Κατάλογος μεταφρασμένων έργων Ελληνικής Λογοτεχνίας με επιχορήγηση ΥΠΠΟ
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης (Πίνακας 1989 – 2014)
Κρατικά Βραβεία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου (Πίνακας 1989 – 2014)
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία – Βραχείες Λίστες (2011 - 2014)
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία (Πίνακας 1956 – 2014)

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 82 01 743

Email: tmgvpsp@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Δραστηριότητα της Υπηρεσίας
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.