Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, η έδρα της είναι στην Αθήνα και σ’ αυτήν υπάγεται Γραφείο που λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας αποτελεί Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η λειτουργία της ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28-08-2014).

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας είναι η προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των σπηλαίων και των παλαιοντολογικών καταλοίπων που συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Η Εφορεία ασκεί τις αρμοδιότητές της με τη διενέργεια αυτοψιών, τη διενέργεια ή εποπτεία ανασκαφικής και κάθε μορφής επιστημονικής έρευνας και τεκμηρίωσης, καθώς και με την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών διαμόρφωσης, συντήρησης, ανάδειξης και προβολής των σπηλαίων και των πάσης φύσεως αρχαιολογικών και παλαιοντολογικών καταλοίπων που προέρχονται από αυτά.

Προϊστάμενος:
Ντάρλας Ανδρέας
Email:

Προσωπικό της Υπηρεσίας:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται: Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Τμήμα Αρχαιοτήτων των Προϊστορικών και Ιστορικών Περιόδων
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας
Τμήμα Συντήρησης

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Αρδηττού 34β, 11 636, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 92 32 358, +30 210 92 24 339
Φαξ: +30 210 92 20 322
Email: efps@culture.gr
Έδρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη


Γραφείο Βόρειας Ελλάδος

Διεύθυνση: Ναυαρίνου 28, 55 131, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 410 185
Φαξ: +30 2310 410 376

Email: efps@culture.gr
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.