Περιγραφή - Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Συντήρησης είναι αρμόδιο για:
αα) Τη συντήρηση των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών μελετών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης τους.
ββ) Την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική παρουσίαση των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών.


Υπάγεται: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση:Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1 Πλ. Κεραμοπούλου, 322 00 Θήβα
Τηλέφωνο:+30 22620 23559, +30 22620 80945, +30 22620 89359
Fax:+30 22620 81431, +30 22620 81434

Email: efavio@culture.gr
Επιστροφή στο...
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.