Εκπαιδευτικά Προγράμματα
«Η Σημασία του Ακρωτηρίου του Σουνίου»
«Μια Μέρα στο Μουσείο τα Πιάτα Γίνανε Πινάκια…»
«Πώς Γίνεται μία Ανασκαφή;»
«Πως Εργάζονταν οι Αρχαίοι. Πως Έφτιαχναν τα Αγγεία»
«Πως Εργάζονταν οι Αρχαίοι. Πώς Έφτιαχναν τα Ενδύματα»
«Πως Εργάζονταν οι Αρχαίοι. Πώς Παρήγαγαν τον Άργυρο και το Μόλυβδο»
Επιστροφή...
Βιοτεχνικό - Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.