Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
«Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος των αρχαιολογικών χώρων Κάστρου Πάτρας, Φρουρίου Ρίου, Κάστρου Χλεμουτσίου και της μόνιμης έκθεσης της Φραγκοκρατίας στο Κάστρο Χλεμούτσι»
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 6η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 4673/04-10-10)
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 6η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 4672/04-10-10)
Πίνακας κατάταξης προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού της 6ης ΕΒΑ/3052/08-07-10
Πίνακας κατάταξης προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού της 6ης ΕΒΑ/3050/08-07-10
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 6η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 08.07.2010 /3052)
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 6η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 08.07.2010 /3050)
Πίνακας κατάταξης προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού της 6ης ΕΒΑ/1562/08-04-2010
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 6η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 08.04.2010 /1562)
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 6η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 03.02.2010 /337)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκαεπτά (17) ειδικού τύπου προθηκών στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου Χλεμούτσι Ν. Ηλείας» του Ε.Π. Πολιτισμός
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση εργασιών σχεδιασμού εποπτικού υλικού – πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης της μόνιμης έκθεσης στο Κάστρο Χλεμούτσι στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου Χλεμούτσι Ν. Ηλείας» του Ε.Π. Πολιτισμός.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση εργασιών και προμήθεια υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό της μόνιμης έκθεσης στο Κάστρο Χλεμούτσι στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης στον εσωτερικό περίβολο του Κάστρου Χλεμούτσι Ν. Ηλείας» του Ε.Π. Πολιτισμός.
Αναστηλώσεις
Ανάπλαση - Ανάδειξη - Αποκατάσταση Κάστρου Πάτρας
Ανάπλαση - Ανάδειξη - Αποκατάσταση Φρουρίου Ρίου Νομού Αχαΐας
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
«Το Κάστρο της Πάτρας» (Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός)
Προγράμματα
ARCHI - MED
Archi-med
Τοπογραφία αρχαίας Αχαΐας
Επιστροφή...
null
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.