Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Πίνακας κατάταξης προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού της 12ης ΕΒΑ/3124/31-8-2010
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 12η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 31.08.2010/3124)
Πίνακας κατάταξης προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού της 12ης ΕΒΑ/2735/3-8-2010
Πίνακας κατάταξης προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού της 12ης ΕΒΑ/2405/13-07-2010
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 12η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 03.08.2010/2735)
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 12η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 13.07.2010 /2405)
Πίνακας κατάταξης προκήρυξης πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού της 12ης ΕΒΑ/1117/12-04-2010
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στη 12η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 12.04.2010 /1117)
Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού στην 12η ΕΒΑ (Αρ. Πρωτ: 28.01.2010 /269)
Ανασκαφές
Ανασκαφή Επισκοπικού Ναού Μαξιμιανουπόλεως
Ανασκαφή αγροτικής έπαυλης Αγγίστας
Ανασκαφή ανατολικού νεκροταφείου Φιλίππων
Ανασκαφή Βυζαντινής Μαρώνειας
Ανασκαφή παλαιοχριστιανικού συγκροτήματος στον Λιμένα Θάσου
Ανασκαφή Παπικίου Όρους - Ληνός, Σώστης, Κερασιά
Αναστηλώσεις
Προστασία - Συντήρηση - Ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου (Καμάρες)
Προστασία - Συντήρηση - Ανάδειξη παράλιου τείχους Καβάλας
Προστασία-Συντήρηση-Ανάδειξη Μνημείων Φιλίππων
Συντηρήσεις
Συντήρηση κεραμικών συνόλων από ανασκαφές της 12ης Εφορείας
Συντήρηση ψηφιδωτών δαπέδων στοών αιθρίου παλαιοχριστιανικής βασιλικής, κεραμικής, μεταλλίνων αντικειμένων, νομισμάτων, επίλεκτων μαρμαρίνων μελών, μικροαντικειμένων
Επιστροφή...
null
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.