Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Περιληπτική προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εποπτικού υλικού για το Μουσείο της Χαιρώνειας
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια- εγκατάσταση του ασύρματου συστήματος μέτρησης καταγραφής και ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων στις αποθήκες του Νέου Μουσείου Θήβας
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια- εγκατάσταση μηχανημάτων για τα εργαστήρια συντήρησης του νέου μουσείου Θήβας
Ανασκαφές
Διάνοιξη Υπόγειας διάβασης επαρχιακής οδού Θηβών - Μουρικίου
Διαπλάτυνση της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Ανασκαφική 'Ερευνα στον ανισόπεδο κόμβο Ακραιφνίου.
Οικία Τσάλλα
Αναστηλώσεις
Αναστήλωση του Τροπαίου Λεύκτρων Βοιωτίας
Σημαντικές Εκδηλώσεις
Ημερίδα ενημέρωσης Θ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με θέμα "Έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση πυρκαγιών με σκοπό την προστασία χώρων πολιτισμού. Το πρόγραμμα FIRESENSE."
Συντηρήσεις
Συντήρηση Λέoντος Χαιρώνειας
Επιστροφή...
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας
Οργανόγραμμα του ΥΠ.ΠΟ.