29/9/2009

   

Στη δημιουργία και στέγαση Μουσείου Καβάφη στην Αθήνα συνέβαλε αποφασιστικά το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού» και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Μετά την παράκαμψη ιδιαίτερων γραφειοκρατικών δυσκολιών, αλλά και την εξόφληση μακροχρόνιων υποχρεώσεων του ΥΠ.ΠΟ. προς εργολάβους του κτιρίου, υπεγράφη από τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αντώνη Σαμαρά η σχετική υπουργική απόφαση παραχώρησης χρήσης της τ. οικίας Κωλέττη στην Πλάκα (Πολυγνώτου 13) στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού για τη στέγαση του Μουσείου Καβάφη και του ερευνητικού κέντρου του Σπουδαστηρίου.
Το ακίνητο αποτελείται από ισόγειο, α´ όροφο και δώμα, συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 500 τ.μ. και περιλαμβάνει, επίσης, και ένα ισόγειο βοηθητικό κτίσμα.
Το Μουσείο Καβάφη προβλέπεται να καταστεί ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού και θα εκθέτει σε μόνιμη βάση χειρόγραφα, φωτογραφίες, βιβλία, έπιπλα και προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου Έλληνα ποιητή. Θα περιλαμβάνει αίθουσες πολυμέσων και εκδηλώσεων και θα στεγάσει το πλήρες Αρχείο του Κ.Π. Καβάφη.
Σε συνδυασμό με την πλούσια βιβλιοθήκη και το αρχειακό υλικό του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού, το ερευνητικό κέντρο του Μουσείου Καβάφη θα αποτελέσει ένα από τα πληρέστερα και αρτιότερα κέντρα μελέτης και προβολής της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού.
Την οικονομική υποστήριξη του νέου μουσείου και του πολυδύναμου ερευνητικού του κέντρου έχει αναλάβει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.