Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

Εισηγητές: Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη - Ε. Γατοπούλου

1. Έγκριση ή μη παράτασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2011 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, έως τις 31 Ιανουαρίου 2012.

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Εισηγητές: Ν. Διβάρη-Βαλάκου

2. Έγκριση ή μη τροποποίησης της γνωμοδότησης με αρ. 23 της Συνεδρίασης 42/19-10-2010 του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς πενήντα τεσσάρων (54) αγροτεμαχίων για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Έγκριση ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς ακινήτου, φερομένης ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Σιγάλα και Μαρίας Ζούγρη εντός ζώνης Α΄ προστασίας αρχαιολογικού χώρου Αμπελακίων, νήσου Σαλαμίνας, Περιφέρειας Αττικής.

4. Έγκριση ή μη του αιτήματος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας για τη διενέργεια συστηματικής ανασκαφικής έρευνας στον Σκάρκο νήσου Ίου, υπό τη διεύθυνση της Μαρίζας Μαρθάρη, Επίτιμης Προϊσταμένης Διεύθυνσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ., κατά το έτος 2012.

5. Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/117102/4908/29-11-2011 Υ.Α., σχετικά με τη διατήρηση ή μη αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή Καστορίου (χ.θ. 33+220),
στη Γεωγραφική Ενότητα 33Ν (Α/Κ Πελλάνας-Α/Κ Σπάρτης), Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.

6. Ιεραρχική προσφυγή του Χαράλαμπου Σερλή κατά της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/70676/3678/11-8-2009 Απόφασης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σχετικά με την ανέγερση βιοτεχνίας κοπής πέτρας σε ακίνητο, φερομένης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Κουπιά», Δήμου Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης (εξ αναβολής).

7. Έγκριση ή μη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας-εμπλουτισμού-αποθήκευσης και των αποβαθρών φόρτωσης-εκφόρτωσης βωξίτη της εταιρείας «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» στη θέση «Κεφαλή» Ιτέας, Δήμου Δελφών, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατόπιν αυτοψίας επιτροπής).

8. Έγκριση ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς ακινήτων (ΚΜ 1642, ΚΜ 1675 Οικοδομών πόλης Κω), φερομένης ιδιοκτησίας Μάγδας Κουλιά, εντός του αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

9. Έγκριση ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς ακινήτων (ΚΜ 1643, ΚΜ 1650 Οικοδομών πόλης Κω), φερομένης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου, Βιργινίας, Ασημίνας Πλατανίστα, εντός του αρχαιολογικού χώρου της πόλης της Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

10. Έγκριση ή μη διέλευσης αγωγού ομβρίων στο πλαίσιο του έργου «Αποχέτευση ομβρίων και λυμάτων περιοχής Λάκκας», της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), επί της οδού Αθανασίου Ματάλα (Ο.Τ 97 και 98), στη Σπάρτη, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων - Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Εισηγητές: Ν. Διβάρη-Βαλάκου - Ε. Γερούση

11. Έγκριση ή μη μελέτης «Βελτίωση διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο Αλυκής Θάσου».

12. Έγκριση ή μη κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Φωτικής, Δήμου Σουλίου, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.

13. Έγκριση ή μη: α) χωροθέτησης και β) αρχιτεκτονικής μελέτης ξενοδοχειακού συγκροτήματος 4* της εταιρείας «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πονηρέας», στη θέση «Μεγάλο Αμόνι», στην Καρδαμύλη, Δήμου Δυτικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

14. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων στη θέση «Ντρογκάρι» ή «Καλαμαράς» (χ.θ. 116+600 έως 117+260), Δήμου Τρικκαίων, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65.

Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Εισηγητές: Ε. Γερούση

15. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Ρόδου για την παραχώρηση χρήσης του Ισπανικού Καταλύματος, στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, στις 29 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικής μουσικής.

16. Έγκριση ή μη κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπίου-Αγίας Άννας στην πόλη της Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

17. Επανεξέταση υπόθεσης Πλάτωνα-Αλέξη Χατζημιχάλη ως προς την αποκατάσταση παλαιάς υδατοδεξαμενής, προσθήκης χώρου υγιεινής κτηρίου Β και διαμόρφωση ερειπίων μύλου, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας του, στη θέση «Καμίνια», νήσου Ύδρας, κατόπιν υποβολής νέων στοιχείων (αναπομπή).

18. Έγκριση ή μη διατήρησης αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στη Γεωγραφική Ενότητα 33Ν (χ.θ. 41+575), στο πλαίσιο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.

19. Έγκριση ή μη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς ακινήτου, φερομένης ιδιοκτησίας Δημητρίου Σκιαδά (ΚΜ 323 γαιών Αντιμάχειας Κω), στο Μαστιχάρι, νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

20. Έγκριση ή μη Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κέρκυρας στο Ο.Τ. 450 της πολεοδομικής ενότητας «Μαντούκι», Δήμου Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.

21. Ιεραρχική προσφυγή κατά της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ54/75532/3361/27-8-2010 Απόφασης της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, σχετικά με την έγκριση ανέγερσης συγκροτήματος τεσσάρων διώροφων κατοικιών με υπόγειο, φερομένης ιδιοκτησίας Ασημίνας Καλαθέρη, στη συμβολή των οδών Βάκη, Τιμαγόρα και Μαυρομιχάλη (Ο.Τ. 11) στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στη Χαλκίδα, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

22. Έγκριση ή μη ανέγερσης διώροφης οικοδομής με υπόγειο, σε ακίνητο φερομένης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Αλλοιμόνου, στη θέση «Σκλαβική», Δήμου Σπάρτης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διεύθυνση Μουσείων

Εισηγητές: Μ. Λαγογιάννη

23. Έγκριση ή μη αιτήματος της ΚΑ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σχετικά με τη χορήγηση αδείας για την παραγωγή δέκα (10) αντιγράφων από αρχαιότητες της Αντιπάρου, που φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

24. Έγκριση ή μη: α) προσωρινού δανεισμού ενός έργου που θα παρουσιασθεί στην έκθεση με θέμα «Wildt. The genious of the arts Michelangelo and Klimt» στο Musei San Domenico στο Forli της Ιταλίας από 28 Ιανουαρίου 2011 έως 24 Ιουνίου 2012, και β) συγκρότησης τριμελούς εκτιμητικής Επιτροπής.

25. Αποδοχή ή μη δωρεάς από την Αγγελική Κωστάκη – Σύρου ενός (1) αμφορέα τύπου Brindisi για τον εμπλουτισμό της Συλλογής της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και τμήματος επιτύμβιας στήλης κλασικών χρόνων για τον εμπλουτισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα, αρμοδιότητας Β’ ΕΠΚΑ.

26. Έγκριση ή μη: α) προσωρινού δανεισμού δεκαέξι (16) έργων από το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στο Schallaburg Kulturbetriebs GmbH στην Αυστρία, προκειμένου να παρουσιασθούν στην έκθεση: «Golden Byzantium and the Orient», που θα πραγματοποιηθεί στο Schallaburg Exhibition Centre (διάρκεια έκθεσης από 31.3.2012 έως 4.11.2012), και β) συγκρότησης τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής για τον καθορισμό της οικονομικής αξίας των έργων.

27. Έγκριση ή μη του αιτήματος του Μουσείου Μπενάκη – Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης για τον προσωρινό δανεισμό δώδεκα (12) αντικειμένων στο Schallaburg Kulturbetriebs GmbH στην Αυστρία από 1.3.2012 – 30.11.2012, προκειμένου να παρουσιαστούν στην έκθεση «The Golden Byzantium and the Orient» που θα πραγματοποιηθεί στο Schloss Schallaburg Exhibition Center (διάρκεια έκθεσης από 31.3.2012 έως 4.11.2012).

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Εισηγητές: Έλενα Κουντούρη

28. Έγκριση ή μη: α) υλοποίησης της πράξης «Εμπλουτισμός των ψηφιακών συλλογών των κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και ανάπτυξη του νέου πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» και β) του χαρακτηρισμού της ανωτέρω πράξης ως αρχαιολογικού έργου.

Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Εισηγητές: Θ. Βλαχούλης

29. Έγκριση ή μη μελέτης αποκατάστασης Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου (Επάνω Παναγιά-Παναγίτσα) Σκοπέλου, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  

Πρόεδρος Συμβουλίου

  

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Λίνα Μενδώνη
Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη του Τμήματος της Γραμματείας του Κ.Α.Σ.
κ.α.α.
Χαρίκλεια Λαναρά

Σχετικά Αρχεία

  Ημερήσια Διάταξη
  Πρόσκληση