Οι Ημερήσιες Διατάξεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αναρτώνται στη νέα ιστοσελίδα της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, kas.culture.gr
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
  1   2   3   4   5   6   Next Page