Ανακοινοποίηση στο ορθό - Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011, ώρα 14.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011, ώρα 14.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011, ώρα 15.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη - Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011, ώρα 11.00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού.
  Previous Page 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next Page