23/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (Ε.Π.Α.Ε.).
Η ΚΥΑ Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Πράξης ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1929/Β/14.12.2010.

Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στην πράξη ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ παρατείνεται εως και 31.03.2011

 
 
Χρονικά Πλαίσια:
20/12/2010 - 31/3/2011
 
Σχετικά Αρχεία:
  ΚΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
  Παράρτημα 1 – Κανονισμός “DE MINIMIS”_Εξώφυλλο
  Παράρτημα 1 – Κανονισμός “DE MINIMIS”_Κείμενο
  Παράρτημα 2 – Κ.Α.Δ._Εξώφυλλο
  Παράρτημα 2 – Κ.Α.Δ._Φ.Ε.Κ. 2149/Β/16.10.2008
  Παράρτημα 3 - Ορισμός Ενιαίας Οικονομικής Μονάδας
  Παράρτημα 4 – Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης
  Παράρτημα 5 – Συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις
  Παράρτημα 6 – Απόφαση ΠΟΛ. 1146/30.11.09_Εξώφυλλο
  Παράρτημα 6 – Απόφαση ΠΟΛ. 1146/30.11.09_Κείμενο
  Παράρτημα 7 – Εταίροι Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.
  Παράρτημα 8 – Υπεύθυνη Δήλωση Α_Εξώφυλλο
  Παράρτημα 8 – Υπεύθυνη Δήλωση Α_Έντυπο
  Παράρτημα 9 – Υπεύθυνη Δήλωση Β_Εξώφυλλο
  Παράρτημα 9 – Υπεύθυνη Δήλωση Β_Έντυπο
  Παράρτημα 10 – Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων
  Παράρτημα 11 – Έντυπο Επίτευξης Στόχων_Εξώφυλλο
  Παράρτημα 11 – Έντυπο Επίτευξης Στόχων_Έντυπο
  Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις - 2η Έκδοση
  Απόφαση παράτασης
  Υπουργική Απόφαση ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός»(ΝΕΟ)