4/10/2013

3ο Διεθνές Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών Σε συνέχεια του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Εμπειρογνωμόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Κορέας στις 16-17 Οκτωβρίου 2012, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο Εμπειρογνωμόνων για την Επιστροφή Πολιτιστικών Αγαθών.
Το συνέδριο πρόκειται να διεξαχθεί από την Τετάρτη 23 έως και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013. Η έναρξη, καθώς και οι εργασίες της πρώτης ημέρας θα φιλοξενηθούν στο αμφιθέατρο και στους χώρους του Μουσείου Ακρόπολης, ενώ οι λοιπές συνεδρίες, από την Πέμπτη 24 έως και το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, θα λάβουν χώρα στην Αρχαία Ολυμπία (στο Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ).

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου διαρθρώνεται σε δύο βασικούς τομείς:
• Την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους, και
• Την περεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

Ειδικότερα, τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν αφορούν:
• Την προτυποποίηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αγαθών
• Τη θεώρηση της σχετικής νομοθεσίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
• Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιόδους κρίσης
• Την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά με την παρεμπόδιση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών
• Τον καθορισμό ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη και στους οίκους δημοπρασιών
• Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
• Το ηλεκτρονικό εμπόριο πολιτιστικών αγαθών
• Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καταγραφή και ψηφιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές προέρχονται από 18 διαφορετικές χώρες αλλά και διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO και η INTERPOL. Πρόκειται για ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου και εκπροσώπους κυβερνήσεων και οργανισμών, με εγνωσμένο κύρος, πολύχρονη εμπειρία και πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων στο ενεργητικό τους, αναφορικά με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου.
Επιπλέον, την πρώτη ημέρα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, θα υπάρξουν ειδικές ομιλίες, που θα παρουσιάσουν σφαιρικά τις θέσεις της ελληνικής πλευράς αλλά και όσων υποστηρίζουν την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

 
 
Χρονικά Πλαίσια:
23/10/2013 - 26/10/2013
 
Σχετικά Αρχεία:
  Πρόγραμμα
  Αφίσα
  Περιλήψεις
  Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ
  Διοργανωτές - Χορηγοί
  Λογότυπο Συνεδρίου
  Επικοινωνία
 
Σχετικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών