16/4/2007

(Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2009)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το δεύτερο στάδιο της μετάπτωσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κάποιες ρυθμίσεις για τη σύνδεση μέσω POP3 έχουν αλλάξει. Συμβουλευτείτε το website support.culture.gr (εντός Σύζευξις μόνο).

Στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα θα βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Νέου Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείο του Υπουργείου Πολιτισμού, τη διαδικασία υποχρεωτικής αλλαγής του προκαθωρισμένου κωδικού πρόσβασης καθώς και τη διαδικασία αίτησης για νέα προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Επίσης παρέχεται σε μορφή κειμένου, ένας γρήγορος οδηγός χρήσης του Νέου Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείο του Υπουργείου Πολιτισμού μέσω διαδικτύου. Εξηγούνται η διαδικασία σύνδεσης στο σύστημα και η διαδικασία αλλαγής του προκαθορισμένου κωδικού πρόσβασης.

Σχετικά με την αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού στο Ηλ. Ταχυδρομείο του ΥΠΠΟ, όλες οι υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Σύζευξις, μπορούν να σημπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του Κέντρου Υποστήριξης της ΔΙΠΤ, στην διεύθυνση support.culture.gr. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αίτηση PDF που παρέχεται παρακάτω.

Τέλος, δημιουργήθηκε οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή που εξηγεί τη διαδικασία εισαγωγής ρυθμίσεων στα Outlook Web Access, Outlook Express και Microsoft Office Outlook. Απαιτείται η εγκατάσταση του Microsoft Silverlight Plug-in (προχωρήστε σε εγκατάσταση εάν σας ζητηθεί).

 
 
Χρονικά Πλαίσια:
Έναρξη: 13/4/2007
 
Σχετικά Αρχεία:
  Πληροφορίες για το Νέο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΥΠΠΟ
  Γρήγορος Οδηγός Χρήσης για το Νέο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΥΠΠΟ
  Αίτηση Δημιουργίας Νέου Λογαριασμού στο Ηλ. Ταχυδρομείο του ΥΠΠΟ
 
Σχετικά url:
http://mail.culture.gr
http://support.culture.gr
 
Σχετικές Υπηρεσιακές Μονάδες:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης