Πρωτάτο. Στυλίτης άγιος. Σχεδιαστική αποτύπωση
Copyright: ΥΠΠΟ/10η ΕΒΑ