Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς ΑθηνώνΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στη διατροφή και τις διατροφικές συνήθειες των Αθηναίων του 5ου αιώνα π.Χ. με έμφαση στα δημόσια γεύματα και τις τελετουργικές συνεστιάσεις. Eστιάζει στο κτήριο της Θόλου στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών, όπου σιτίζονταν με κρατικά έξοδα οι πρυτάνεις που κυβερνούσαν κάθε 36 μέρες την πόλη-κράτος των Αθηνών.
Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υλοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών και στο Μουσείο της Στοάς του Αττάλου.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  2006 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Έντυπο «Ο Χυτρίων στην Αγορά των Αθηνών».
Έντυπο «Πρόσκληση σε γεύμα στην Αγορά των Αθηνών».
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Επιστημονική Βιβλιογραφία  
Εκπαιδευτικό Υλικό 2011-2012  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2011-2012  
Δείτε ακόμη...
Αρχαία Αγορά της Αθήνας