Ναός ΚαπνικαρέαςΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η βυζαντινή Αθήνα, το παράδειγμα της Καπνικαρέας» απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρεί μια αναδρομή στην ιστορία της Αθήνας της μεσοβυζαντινής περιόδου με αφετηρία το ναό της Καπνικαρέας, στον πεζόδρομο της Ερμού.

Συνδέεται με το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί από το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας (Μέγαρο Διομήδη, 3ης Σεπτεμβρίου 146, τηλ 210-8807799) στους χώρους της έκθεσης «Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος. Μια διαδρομή, 1822-2002», όπου οι μαθητές με αφετηρία το χαρτονόμισμα με την απεικόνιση του μνημείου της Καπνικαρέας, θα γνωρίσουν το ελληνικό χαρτονόμισμα και την ιστορία του.
Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δύο πολιτιστικών φορέων στοχεύει στην κατανόηση της αξίας των ιστορικών πηγών με την παράλληλη μελέτη και διεπιστημονική προσέγγιση των μνημείων και των αρχείων.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  2005 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Βιβλίο «Καπνικαρέα, ένα μνημείο στο κέντρο της αγοράς». Γνωριμία με την Αθήνα των μεσοβυζαντινών χρόνων.
Εκπαιδευτικός φάκελος «Ανακαλύπτοντας την ιστορία μέσα από τις πηγές… με αφορμή ένα μνημείο και ένα χαρτονόμισμα». Με αφορμή το Ναό της Καπνικαρέας και ένα κατοχικό χαρτονόμισμα με την απεικόνιση του μνημείου, ο εκπαιδευτικός φάκελος αναδεικνύει την αξία των ιστορικών πηγών με την παράλληλη μελέτη και διεπιστημονική προσέγγιση των μνημείων και των αρχείων. Ο Εκπαιδευτικός Φάκελος εκδόθηκε από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης σε συνεργασία με το ΤΕΠΕ.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Σχετικά αρχεία
Επιστημονική Βιβλιογραφία  
Εκπαιδευτικό Υλικό 2010-2011  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2010-2011  
Δείτε ακόμη...
Καπνικαρέα