Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ με θέμα το Ασκληπιείο της Κω.
Το Τμήμα ανέλαβε την πιλοτική του εφαρμογή και για το σκοπό αυτό συνεργάστηκε με το Δημοτικό Σχολείο Αντιμάχειας Κω. Οι μαθητές της Δ' τάξης επεξεργάστηκαν το θέμα με τη βοήθεια του αντίστοιχου εκπαιδευτικού φακέλου. Επισκέφθηκαν το Ασκληπιείο, ξεναγήθηκαν στον χώρο από αρχαιολόγους του Τμήματος και στη συνέχεια συμμετείχαν σε ένα θεατρικό παιχνίδι με θέμα μια επίσκεψη στο Ασκληπιείο της Κω. Τα κείμενα του θεατρικού έργου αποτελούν μια απλουστευμένη εκδοχή του ομότιτλου μιμίαμβου του Ηρώνδα.

Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1999 - 2001
Τόπος : Κως
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Επίσκεψις εις τον Ασκληπιόν: ταινία video , Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, 2001.
Το Ασκληπιείο της Κω: εκπαιδευτικός φάκελος , Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, 1999.
Μεγάλα Πρόγραμματα:
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Δείτε ακόμη...
Ασκληπιείο Κω