Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την Αρχαία Αγορά Αθηνών εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε συνεργασία με το 72ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.
Οι μαθητές της Δ' τάξης μελέτησαν το θέμα με τη βοήθεια του αντίστοιχου εκπαιδευτικού φακέλου, επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο και παρουσίασαν ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι βιωματικής προσέγγισης με θέμα την 15η του μηνός Θαργηλιώνος στην Αγορά της Αθήνας.Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1999 - 2001
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Όρος ειμί της Αγοράς: ταινία video , ΥΠΠΟ Τμήμα Εκπ. Προγ, 2001.
Η Aρχαία Αγορά: εκπαιδευτικός φάκελος, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, 1999.
Μεγάλα Πρόγραμματα:
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Δείτε ακόμη...
Αρχαία Αγορά της Αθήνας