Πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ιδρύματος Πήγασος. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να βοηθήσει τους νέους της Ευρώπης να προσεγγίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να συνειδητοποιήσουν τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος δέκα δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέλαβαν να «υιοθετήσουν» δέκα μνημεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι μαθητές μελέτησαν τα μνημεία και πρότειναν τρόπους για καλύτερη ανάδειξη και προστασία. Το Τμήμα συμμετείχε στο πρόγραμμα σχεδιάζοντας τρεις εκπαιδευτικές δράσεις με θέματα την Αρχαία Αγορά Αθηνών, το Ναό του Ηφαίστου και το Ωρολόγιον Ανδρονίκου αντίστοιχα. Οι δράσεις, στις οποίες έλαβαν μέρος τρία σχολεία της Αθήνας, είχαν τριετή διάρκεια και τα αποτελέσματά τους παρουσιάστηκαν στις τοπικές κοινωνίες με τη διοργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1994 - 1997
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Ναός Ηφαίστου (Θησείο)
Αρχαία Αγορά της Αθήνας
Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου